Rozpoczynamy sezon letni na wrocławskich drogach

Ogłoszenia

 Z dniem 1 kwietnia zaczyna obowiązywać sezon letni na wrocławskich drogach. Potrwa on do 31 października. W tym czasie: Jezdnie będą zamiatane i zmywane z częstotliwością przewidzianą dla sezonu letniego. Oczyszczaniem objęte będą: przystanki, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, tramwajowe torowiska wydzielone i pętle. Kosze uliczne będą opróżniane oraz utrzymywane w stałej czystości. Na wałach przeciwpowodziowych…

Czytaj więcej
Wyszukiwarka odpadów

Co gdzie wyrzucić?

Jeśli nie wiesz, gdzie wyrzucić dany rodzaj odpadów, skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub przeczytaj więcej o zasadach segregacji.