Wywóz odpadów we Wrocławiu

Co muszę wiedzieć na temat wywozu odpadów we Wrocławiu?

1. Od 1.07.2013 Gmina Wrocław przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie. W imieniu Gminy Wrocław zadania te realizuje spółka Ekosystem.

2. Wszyscy właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy oraz inne podmioty wytwarzające odpady komunalne na terenie Gminy Wrocław  są zobowiązani płacić za gospodarowanie wywóz odpadów komunalnych Gminie Wrocław. Opłata ta jest obowiązkowa.

Dowiedz się więcej o właścicielu nieruchomości >>

3. Aby wyliczyć wysokość opłaty, należy wypełnić formularz pn. „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia” zwaną w skrócie deklaracją „śmieciową”.

Dowiedz się więcej o deklaracji >>

Dowiedz się więcej o wysokości opłat >>

4. Segregacja odpadów wpływa na wysokość ponoszonej opłaty

Dowiedz sie więcej na temat zasad segregacji odpadów we Wrocławiu >>

5. Firmy wybrane w przetargach dostarczają mieszkańcom w poszczególnych dzielnicach Wrocławia kontenery, pojemniki i worki na odpady.

Dowiedz się więcej >>

6. Wywozem odpadów z poszczególnych dzielnic zajmują się wyznaczone firmy (te same, które odpowiadają za dostarczenie kontenerów, pojemników i worków na odpady).

Sprawdź harmonogram wywozu odpadów w Twojej dzielnicy >>

Ważne linki

Informacje na temat opłat >>

wyliczanie wysokości opłat, indywidualne numery kont, korekta i ponowne składanie deklaracji

Informacje na temat deklaracji >>

kto musi złożyć deklarację, jak wypełnić deklarację, gdzie złożyć deklarację

Informacje na temat  firm wywożących odpady >>

dane kontaktowe dla mieszkańców poszczególnych dzielnic

Informacje na temat harmonogramu wywozu odpadów >>

harmonogram wywozu poszczególnych rodzajów odpadów dla każdej z dzielnic

Informacje na temat segregacji >>

jak segregować odpady, gdzie wrzucać poszczególne rodzaje śmieci