PSZOK

Odpady wielkogabarytowe możesz dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

ul. Kazimierza Michalczyka 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Informujemy, że w związku z aktualnym stanem epidemiologicznym oba PSZOK-i na nowo czynne dla mieszkańców będą od 4 maja 2020.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników PSZOK, jednorazowo na teren PSZOK będzie mógł wjechać jeden samochód. Osoby bez maseczki i rękawiczek niestety nie zostaną wpuszczone na teren PSZOK. Prosimy o zaopatrzenie się w te środki bezpieczeństwa osobistego na czas wizyty w PSZOK.

 

Do Punktów Selektywnego Zbierannia Odpadów Komunalnych mieszkańcy Wrocławia mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • papier i tekturę;
 • tworzywa sztuczne;
 • tekstylia;
 • drewno;
 • metale;
 • opakowania ze szkła;
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)*;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe,
 • farby, kleje, lepiszcza;
 • środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

* Do PSZOK jednorazowo możesz przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l.

** Do PSZOK możesz oddać jednorazowo do 200 l odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpadów z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych >>

Sprawdź na mapie, gdzie znajdują się PSZOK-i >>