Ekosystem zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem zadań związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, placów, terenów otwartych, przystanków komunikacji miejskiej oraz parkingów w miejskiej strefie płatnego parkowania w sezonie letnim i zimowym –  całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia.