Oczyszczanie pasa drogowego w sezonie letnim obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 października. Sprzątaniem są objęte jezdnie, wydzielone torowiska tramwajowe, chodniki i przejścia podziemne, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe, przystanki (wiaty utrzymuje ZDiUM), płatne miejsca parkingowe, zieleńce oraz kosze na odpady. Prace prowadzą, wyłonieni w przetargach, następujący wykonawcy:

 • Stare Miasto i Krzyki:
  FBSerwis Wrocław Sp. Z o.o. ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce oraz FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
 • Śródmieście, Fabryczna i Psie Pole:
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Zakres prac obejmuje:

1. Jezdnie: podstawowy układ komunikacyjny jest oczyszczany z częstotliwością 1-5 razy w tygodniu; pozostałe jezdnie są oczyszczane raz w miesiącu. Okolice Rynku utrzymywane są w stałej czystości. 378 km dróg będzie zamiatanych ze zraszaniem a następnie zmywanych. Częstotliwość zamiatania oraz zmywania jezdni wyniesie jeden raz w tygodniu.

2. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oczyszczane są z częstotliwością: 2-3 razy w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości, a przejścia podziemne wg według dodatkowego harmonogramu prac

3. Ścieżki rowerowe są oczyszczane z częstotliwością raz w miesiącu lub są utrzymywane w stałej czystości.

4. Przystanki i kosze na odpady są utrzymywane w stałej czystości. Wszystkie kosze zostaną wymienione na nowe.

5. Parkingi oczyszczane są z częstotliwością raz w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystość.

6. Wydzielone torowiska tramwajowe są oczyszczane z częstotliwością: 1-7 razy w tygodniu.

7. Zieleńce oczyszczane są z częstotliwością raz w miesiącu, 1-2 razy w tygodniu lub w stałej czystości.

8. Usuwane nielegalnych wysypisk z terenów Gminy Wrocław oraz interwencyjne sprzątanie pasa drogowego (głównie po kolizjach drogowych).

9. W okolicach wałów ustawiane są zestawy pojemników do segregacji odpadów. Więcej: tutaj

Kontakt do wykonawców prowadzących utrzymanie miasta:

 

 • Stare Miasto, Krzyki
  FBSerwis Wrocław sp. z o.o.
  ul. Atramentowa 10
  Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

  Dyspozytor – 71 328 70 36
  FBSerwis S.A.ul.
  Siedmiogrodzka 9,01-204 Warszawa

 

 • Fabryczna, Śródmieście, Psie Pole
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
  ul. Szczecińska 554-517 WrocławDyspozytor – 71 337 52 34