Sezon letni

Oczyszczanie pasa drogowego w sezonie letnim obejmuje okres 1 kwietnia do 31 października. Sprzątaniem są objęte jezdnie, wydzielone torowiska tramwajowe, chodniki i przejścia podziemne, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe, przystanki (wiaty utrzymuje ZDiUM), płatne miejsca parkingowe, zieleńce oraz kosze na odpady. Prace prowadzą wykonawcy wyłonieni w przetargach ogłoszonych w ubiegłym roku przez Ekosystem.

1. Jezdnie: podstawowy układ komunikacyjny jest oczyszczany z częstotliwością 1-5 razy w tygodniu; pozostałe jezdnie są oczyszczane raz w miesiącu. Okolice Rynku utrzymywane są w stałej czystości. 353,10 km dróg będzie zamiatanych ze zraszaniem a następnie zmywanych. Częstotliwość zamiatania oraz zmywania jezdni wyniesie jeden raz w  tygodniu.

2. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oczyszczane są z częstotliwością: 2-3 razy w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości, a przejścia podziemne wg według dodatkowego harmonogramu prac

3. Ścieżki rowerowe są oczyszczane z częstotliwością raz w miesiącu.

4. Przystanki i kosze na odpady są utrzymywane w stałej czystości.

5. Parkingi oczyszczane są z częstotliwością raz w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystość.

6. Wydzielone torowiska tramwajowe są oczyszczane z częstotliwością: 1-7 razy w tygodniu.

7. Zieleńce oczyszczane są z częstotliwością raz w miesiącu,1 -2 razy w tygodniu lub w stałej czystości.