Sezon letni

Oczyszczanie pasa drogowego w sezonie letnim obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 października. Sprzątaniem są objęte jezdnie, wydzielone torowiska tramwajowe, chodniki i przejścia podziemne, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe, przystanki (wiaty utrzymuje ZDiUM), płatne miejsca parkingowe, zieleńce oraz kosze na odpady. Prace prowadzą, wyłonieni w przetargach, następujący wykonawcy:

Stare Miasto i Krzyki:
FBSerwis Wrocław Sp. Z o.o. ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce oraz FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Śródmieście, Fabryczna i Psie Pole:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Zakres prac obejmuje:
1. Jezdnie: podstawowy układ komunikacyjny jest oczyszczany z częstotliwością 1-5 razy w tygodniu; pozostałe jezdnie są oczyszczane raz w miesiącu. Okolice Rynku utrzymywane są w stałej czystości. 378 km dróg będzie zamiatanych ze zraszaniem a następnie zmywanych. Częstotliwość zamiatania oraz zmywania jezdni wyniesie jeden raz w tygodniu.

2. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oczyszczane są z częstotliwością: 2-3 razy w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości, a przejścia podziemne wg według dodatkowego harmonogramu prac

3. Ścieżki rowerowe są oczyszczane z częstotliwością raz w miesiącu.

4. Przystanki i kosze na odpady są utrzymywane w stałej czystości. Wszystkie kosze zostaną wymienione na nowe.

5. Parkingi oczyszczane są z częstotliwością raz w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystość.

6. Wydzielone torowiska tramwajowe są oczyszczane z częstotliwością: 1-7 razy w tygodniu.

7. Zieleńce oczyszczane są z częstotliwością raz w miesiącu,1 -2 razy w tygodniu lub w stałej czystości.

8. Usuwane nielegalnych wysypisk z terenów Gminy Wrocław oraz interwencyjne sprzątanie pasa drogowego (głównie po kolizjach drogowych).