Oczyszczanie pasa drogowego w sezonie letnim obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 października. Sprzątaniem są objęte jezdnie, wydzielone torowiska tramwajowe, chodniki i przejścia podziemne, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe, przystanki (wiaty utrzymuje ZDiUM), płatne miejsca parkingowe, zieleńce oraz kosze na odpady. Prace prowadzą, wyłonieni w przetargach, następujący wykonawcy:

 • Stare Miasto i Krzyki:
  FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 
 • Śródmieście:
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław
 • Fabryczna i Psie Pole:
  ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.
  Rusko 66, 58-120 Jaroszów,
  Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
  ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław,
  FAGUS Usługi Ogrodnicze Rafał Pawlak
  ul. Stasia 11, 91-604 Łódź,
  Iglicznia Zakład Usług Ogrodniczych inż. Sylwester Pawlak
  ul. Zbiorcza 2A, 92-332 Łódź,
  Zieleń – Pawlak Spółka Jawna
  ul. Zbiorcza 2A, 92-332 Łódź,
  Cleanart Artur Durda
  ul. Kolbuszowska 12 lok. 2, 54-404 Wrocław,
  Polsuper Sp. z o.o.
  ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa

Zakres prac obejmuje:

 • Jezdnie: podstawowy układ komunikacyjny jest oczyszczany z częstotliwością 1-5 razy w tygodniu; pozostałe jezdnie są oczyszczane raz w miesiącu. Okolice Rynku utrzymywane są w stałej czystości. 378 km dróg będzie zamiatanych ze zraszaniem a następnie zmywanych. Częstotliwość zamiatania oraz zmywania jezdni wyniesie jeden raz w tygodniu.
 • Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oczyszczane są z częstotliwością: oczyszczane są z częstotliwością od 2 do 5 razy w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystości. Przejścia podziemne oczyszczane są według dodatkowego harmonogramu prac (25 obiektów).
 • Ścieżki rowerowe są oczyszczane z częstotliwością raz w miesiącu.
 • Przystanki (1867 punktów) i kosze uliczne (7868 sztuk) są utrzymywane w stałej czystości. Raz na dwa tygodnie kosze będą myte i dezynfekowane.
 • Parkingi oczyszczane są z częstotliwością raz w tygodniu lub są utrzymywane w stałej czystość.
 • Wydzielone torowiska tramwajowe są oczyszczane z częstotliwością: 1-7 razy w tygodniu.
 • Zieleńce oczyszczane są z częstotliwością raz w miesiącu, 1-2 razy w tygodniu lub w stałej czystości.
 • Usuwane nielegalnych wysypisk z terenów Gminy Wrocław oraz interwencyjne sprzątanie pasa drogowego (głównie po kolizjach drogowych).
 • W okolicach wałów ustawiono 33 zestawy pojemników do segregacji odpadów. Więcej: tutaj

Kontakt do wykonawców prowadzących utrzymanie miasta:

 

 

 • Fabryczna i Psie Pole:
  ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.,
  Rusko 66, 58-120 Jaroszów
  Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów,
  ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław
  FAGUS Usługi Ogrodnicze Rafał Pawlak,
  ul. Stasia 11, 91-604 Łódź
  Iglicznia Zakład Usług Ogrodniczych inż. Sylwester Pawlak,
  ul. Zbiorcza 2A, 92-332 Łódź
  Zieleń – Pawlak Spółka Jawna,
  ul. Zbiorcza 2A, 92-332 Łódź,
  Cleanart Artur Durda,
  ul. Kolbuszowska 12 lok. 2, 54-404 Wrocław,
  Polsuper Sp. z o.o.,
  ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa
  Dyspozytor – 71 337 52 34