Pamiętaj!

W związku z przejęciem kompetencji pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Wydział Należności Środowiskowych Urzędu Miejskiego Wrocławia, wszystkie informacje dotyczące deklaracji „śmieciowych” znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Wrocławia. Po więcej informacji przejdź na stronę BIP UM Wrocławia. Linki poniżej:

ZINTEGROWANY SYSTEM DEKLARACJI >>

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT >>