Harmonogram wywozu odpadów teraz także w telefonie

Od końca lipca harmonogram wywozu odpadów we Wrocławiu jest dostępny także za pośrednictwem aplikacji na smartfony Kiedy Wywóz. Aplikacja pozwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych danych, przedstawionych w przejrzysty i czytelny sposób. 

Sprawdź harmonogramy wywozu – pobierz aplikację:

Aby móc sprawdzać w smartfonie termin wywozu wywozu odpadów zmieszanych, tworzyw, odpadów zielonych i wielkogabarytowych należy pobrać aplikację ze sklepu AppStore, Google Play lub Wndows Store – w zależności od posiadanego systemu operacyjnego, zainstalować w swoim telefonie i skonfigurować wprowadzając od 1 do 3 interesujących nas lokalizacji, np. miejsce zamieszkania, miejsce działalności gospodarczej.

Aplikacja zawiera także listę PSZOK-ów, do których należy wywozić kłopotliwe odpady, takie jak meble, dywany, ramy okienne, duże sprzęty domowe niezasilane prądem elektrycznym itp. oraz pokazuje miejsce ustawienia kontenera na odpady wielkogabarytowe najbliższe naszej lokalizacji. Dodatkową funkcją jest zgłaszanie nielegalnych wysypisk.

Aplikacja jest efektem współpracy SophScope Sp. z o.o. i Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.- To znakomita inicjatywa, która powinna znacząco wpłynąć na efektywność procesu selektywnej zbiórki odpadów, wspomagając jednocześnie gminy w realizowaniu wymagań nakładanych na nie przez ustawę. Co więcej, aplikacja wykorzystuje technologię, której popularność i dostępność będą rosły z roku na rok, a w niedalekiej przyszłości stanie się ona powszechnie obowiązującym standardem komunikacyjnym– mówi dr. hab. Dariusz Wawrzyniak, prezes zarządu SophScope.- Dla nas najważniejsze jest to, że mieszkańcy maja do dyspozycji dodatkowe, łatwo dostępne źródło informacji. Aplikacja Kiedy Wywóz podpowiada właścicielom nieruchomości  kiedy powinni wystawić worki i pojemniki z odpadami oraz gdzie mogą wyrzucić odpady wielkogabarytowe – mówi Anna Bytońska, rzecznik prasowy Ekosystemu

Kiedy Wywóz to kolejna usługa elektroniczna udostępniona przez spółkę Ekosystem. Oprócz harmonogramów w smartfonie mieszkańcy mogą także korzystać z:

Harmonogramy wywozu odpadów są dostępne także na stronie internetowej www.ekosystem.wroc.pl oraz stronach internetowych firm, które odbierają odpady z poszczególnych części miasta.