Informacja dotycząca sezonu zimowego 2023/2024

Utrzymanie zimowe dróg w sezonie 2023/2024 obejmuje okres 1 listopada 2023 r. – 31 marca 2024 r.

Mapa zimowego utrzymania 2023/2024

Pobierz mapę w formie pliku .pdf >>

Ekosystem Spółka z o.o. we Wrocławiu działająca w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław sprawuje nadzór związany z zimowym utrzymaniem dróg, będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta– zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami).

Kontakt do wykonawców prowadzących zimowe utrzymanie miasta:

 • Stare Miasto, KrzykiFBSerwis Wrocław sp. z o.o.
  ul. Atramentowa 10
  Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

  Dyspozytor – 71 328 70 36 >>

   

 • ŚródmieścieWrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
  ul. Szczecińska 554-517 Wrocław

  Dyspozytor – 71 337 52 34 >>

   

 • Fabryczna, Psie PoleKonsorcjum:
  ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
  Rusko 66, 58-120 JaroszówChemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
  ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 WrocławFAGUS Usługi Ogrodnicze Rafał Pawlak
  ul. Stasia 11, 91-604 ŁódźIglicznia Zakład Usług Ogrodniczych inż. Sylwester Pawlak
  ul. Zbiorcza 2A, 92-332 Łódź

  Zieleń – Pawlak Spółka Jawna
  ul. Zbiorcza 2A, 92-332 Łódź

  Cleanart Artur Durda
  ul. Kolbuszowska 12 lok. 2, 54-404 Wrocław

  Polsuper Sp. z o.o.
  ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa

  DYSPOZYTOR – 884 282 587 >>

Ważne numery telefonów

Biuro obsługi klienta

71 75 86 911

71 75 86 922
71 75 86 958 (odbiór odpadów)

Zgłoszenia ws. zimowego utrzymania pasa drogowego

Dyspozytor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 24 h

71 37 60 022

Zgłoszenia ws. zimowego utrzymania pasa drogowego

Zasypany chodnik, ścieżka rowerowa, przystanek?

Zgłoś sprawę poprzez ICOM Dowiedz się więcej

Zakres zimowego utrzymania dróg:

Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest ponad 1155 km dróg, w tym:

– drogi krajowe nr 5 i nr 94,

– drogi wojewódzkie,

– drogi powiatowe,

– drogi  gminne,  po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej  na  obszarze  dzielnicy  lub  osiedla, a  także stanowiące dojazd  do  ważnych obiektów  użyteczności publicznej.

Zimowym oczyszczaniem objęte są też:

 • chodniki i ciągi pieszo-rowerowe – 1 541 lokalizacji (o powierzchni 1 895 528 )
 • wydzielone ścieżki rowerowe – 113 lokalizacji (o powierzchni 138 060 mkw.)
 • parkingi – 104 lokalizacje (o powierzchni 200 967 mkw.)
 • przystanki komunikacji miejskiej – 1 849 lokalizacji

Standardowo prace wykonywane w ramach sezonu zimowego obejmują:

 1. Prowadzenie tzw. akcji zima czyli oczyszczanie pasa drogowego w technologii zimowej (zapobieganie i likwidowanie gołoledzi, zlodowacenia lub śliskości, usuwanie śniegu).
 2. Prace w technologii zamiennej wykonywane w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie wymagają prowadzenia prac w technologii zimowej (tzw. akcja zima). Polegają one na oczyszczaniu, mechanicznym oraz ręcznym, jezdni, wydzielonych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, zieleńców, przystanków.

Częstotliwość wykonywania usług w technologii zamiennej:

 • jezdnie – okolice Rynku – stała czystość, pozostałe – 1 x w miesiącu
 • parkingi- stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice 1 x w tygodniu
 • chodniki, ciągi pieszo-rowerowe – stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice 2, 3 x w tygodniu
 • przystanki (1815 sztuk) – stała czystość
 • wydzielone ścieżki rowerowe – stała czystość (Stare Miasto) , pozostałe dzielnice 1 x w miesiącu
 • przejścia podziemne – zgodnie z harmonogramem
 • zieleńce  z częstotliwością 1 x w miesiącu; 1,2 x w tygodniu; stała czystość
 • wydzielone torowiska tramwajowe z częstotliwością 1,2,7 x w tygodniu
 • kosze uliczne – stała czystość

Na okoliczność prowadzenia „akcji zima” przygotowanych zostało 56 pługosyparek jezdniowych oraz 35 pługosyparek chodnikowych. Na bazach wykonawców składowane są materiały do zwalczania śliskości:

– chlorek sodu:  4 434 Mg

– chlorek wapnia: 91 Mg

– chlorek magnezu: 17,5 Mg

– kruszywo: 1 030,71 Mg

Czy wiesz, że...

Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych /drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowym/ odpowiedzialni są zarządcy/właściciele terenu.

- za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.