Informacja dotycząca sezonu zimowego 2022/2023

Utrzymanie zimowe dróg w sezonie 2021/2022 obejmuje okres 1 listopada 2022 r. – 31 marca 2023 r.

Mapa zimowego utrzymania 2022/2023

Pobierz mapę w formie pliku .pdf >>

Ekosystem Spółka z o.o. we Wrocławiu działająca w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław sprawuje nadzór związany z zimowym utrzymaniem dróg, będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta– zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami).

Kontakt do wykonawców prowadzących zimowe utrzymanie miasta:

 • Stare Miasto, Krzyki

  FBSerwis Wrocław sp. z o.o.
  ul. Atramentowa 10
  Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

  Dyspozytor – 71 328 70 36 >>

   

 • Śródmieście

  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
  ul. Szczecińska 554-517 Wrocław

  Dyspozytor – 71 337 52 34 >>

   

 • Fabryczna, Psie Pole

  Konsorcjum:
  ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
  Rusko 66, 58-120 Jaroszów

  Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
  ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław

  FAGUS Usługi Ogrodnicze Rafał Pawlak
  ul. Stasia 11, 91-604 Łódź

  Iglicznia Zakład Usług Ogrodniczych inż. Sylwester Pawlak
  ul. Zbiorcza 2A, 92-332 Łódź

  Zieleń – Pawlak Spółka Jawna
  ul. Zbiorcza 2A, 92-332 Łódź

  Cleanart Artur Durda
  ul. Kolbuszowska 12 lok. 2, 54-404 Wrocław

  Polsuper Sp. z o.o.
  ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa

  DYSPOZYTOR – 884 282 587 >>

Ważne numery telefonów

Biuro obsługi klienta

71 75 86 911

Faks

71 75 86 922
71 75 86 998 – Faks (odbiór odpadów)

Zgłoszenia ws. zimowego utrzymania pasa drogowego

Dyspozytor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 24 h

71 37 60 022

Zgłoszenia ws. zimowego utrzymania pasa drogowego

Zasypany chodnik, ścieżka rowerowa, przystanek?

Zgłoś sprawę poprzez ICOM Dowiedz się więcej

Zakres zimowego utrzymania dróg:

Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest 1140 km dróg, w tym:

– drogi krajowe nr 5 i nr 94,

– drogi wojewódzkie,

– drogi powiatowe,

– drogi  gminne,  po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej  na  obszarze  dzielnicy  lub  osiedla, a  także stanowiące dojazd  do  ważnych obiektów  użyteczności publicznej.

W porównaniu do ubiegłego roku zimowym utrzymaniem objętych zostało o 7 km dróg więcej. Zwiększyliśmy też powierzchnię:

– wydzielonych ścieżek rowerowych o 16 978 m2,
– chodników i ciągów pieszo-rowerowych objętych o 87 499 m2.
Zwiększyła się też powierzchnia oczyszczanych parkingów oraz przystanków komunikacji miejskiej.

Standardowo prace wykonywane w ramach sezonu zimowego obejmują:

–  prowadzenie tzw. akcji zima czyli oczyszczanie pasa drogowego w technologii zimowej (zapobieganie i likwidowanie gołoledzi, zlodowacenia lub śliskości, usuwanie śniegu).

– prace w technologii zamiennej, wykonywane w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie wymagają prowadzenia prac w technologii zimowej (tzw. akcja zima). Polegają one na oczyszczaniu, mechanicznym oraz ręcznym, jezdni, wydzielonych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, zieleńców, przystanków.

Częstotliwość wykonywania usług w technologii zamiennej:

1. Jezdnie – okolice Rynku – stała czystość, pozostałe – 1 x w miesiącu

2.  Parkingi- stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice 1 x w tygodniu

3. Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe – stała czystość (Stare Miasto), pozostałe dzielnice 2, 3 x w tygodniu

4.  Przystanki (1815 sztuk) – stała czystość

5. Wydzielone ścieżki rowerowe – stała czystość (Stare Miasto) , pozostałe dzielnice 1 x w m-cu

6. Przejścia podziemne – zgodnie z harmonogramem

7. Zieleńce  z częstotliwością 1 x w m-cu; 1,2 x w tyg.; stała czystość

8. Wydzielone torowiska tramwajowe z częstotliwością 1,2,7 x w tygodniu

9. Wynajem i utrzymanie 7 190 szt. koszy ulicznych – stała czystość

Na okoliczność prowadzenia „akcji zima” przygotowanych zostało 51 pługosyparek jezdniowych (w tym 5 napędzanych gazem ziemnym) oraz 24 pługosyparki chodnikowe. Na bazach wykonawców składowane są materiały do zwalczania śliskości:

1. Chlorek sodu:  3 460 Mg

2. Chlorek wapnia: 76 Mg

3. Chlorek magnezu: 20 Mg

4. Kruszywo: 622 Mg

Czy wiesz, że...

Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych /drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowym/ odpowiedzialni są zarządcy/właściciele terenu.

- za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.