Segregacja na terenie nieruchomości

Segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa. Osobno należy zbierać:

  • tworzywa sztuczne (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe),
  • papier i tekturę
  • bioodpady
  • odpady zmieszane
  • opakowania szklane

Pojemniki, kontenery i worki do segregacji dostarczają firmy obsługujące poszczególne sektory. Te same firmy odpowiedzialne są również za wywóz odpadów z Twojej nieruchomości.

Musisz wyrzucić meble lub dywan?

Przejdź do mapy wywozu gabarytów

Meble i inne odpady wielkogabarytowe wrzucamy do specjalnych kontenerów lub przywozimy do PSZOK. Na mapie możesz sprawdzić gdzie i kiedy dostępny będzie kontener najbliżej Ciebie.

Zobacz więcej

Musisz wyrzucić leki?

Przejdź do mapy aptek

Opakowania po lekach, termometry przyjmowane są w niektórych punktach aptecznych. Przygotowaliśmy dla Ciebie mapę z ich lokalizacją.

Zobacz więcej
  • Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników w sklepach, w których kupujemy nowe baterie lub w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe – dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  • Zużyte opony – dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  • Odzież i tekstylia – dostarczamy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

PSZOK

W PSZOKu bezpiecznie i bezpłatnie pozbędziesz się problemowych odpadów, czyli tych, których nie powinno się wyrzucać do zwykłych kontenerów.

Sprawdź, co możesz
przywieźć do pszok