Pamiętaj!

Jeśli posiadasz odpady wielkogabarytowe, zapoznaj się z możliwościami jakie są dostępne.

Znajdź najbliższy kontener na mapie lub przywieź do PSZOK

Odbiór z terenu miasta

Odpady gabarytowe na nieruchomościach jednorodzinnych są odbierane co najmniej 1 raz na dwa miesiące, a na nieruchomościach wielorodzinnych 1 raz na miesiąc.

Zbiórka prowadzona będzie na terenie poszczególnych osiedli. Odpady wielkogabarytowe wrzucamy do kontenerów, które rozstawione zostaną w miejscach ogólnodostępnych. Planowany czas udostępnienia urządzeń to zazwyczaj 3-4 dni. Informacja o terminie i miejscu podstawienia kontenerów udostępniana jest do publicznej wiadomości na bieżąco.

Kontenery podstawiane są w dni robocze, od godziny 6.00 rano do godziny 22.00.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych [HARMONOGRAM] >>

Obowiązki właścicieli nieruchomości >>

Pamiętaj!

Uwaga: W celu podstawienia kontenera zalecane jest, aby Rady Osiedli, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, czy zarządcy zwrócili się do Spółki Ekosystem z wnioskiem o zorganizowanie takiej akcji, wskazując konkretne usytuowanie kontenerów na swoim terenie. W takich przypadkach spółka Ekosystem podstawi kontener na odpady wielkogabarytowe we wskazanym miejscu.

Odpady wielkogabarytowe

Co wrzucamy do kontenera?

Co należy wyrzucać:

 • rowery, wózki
 • duże zabawki (bez elektroniki)
 • meble ogrodowe
 • materace
 • wykładziny
 • suszarkę na pranie
 • deskę do prasowania
 • meble, płyty pilśniowe i MDF

Tu nie wyrzucaj:

 • gruz
 • armatura łazienkowa
 • odpady niebezpieczne (samochodowe, remontowe)
 • odpadów komunalnych typu "zmieszane"
 • szkła, tworzyw sztucznych, papieru, bioodpadów, elektroodpadów
Ilustracja pojemnika na gabaryty, gdzie wrzucić można krzesła, duże zabawki dziecięce, rower, dywan

Gruz i odpady remontowe

Wynajęcie kontenera

Jeśli:

 • posiadasz większą ilość gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • posiadasz gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, czyli niewytworzone w Twoim gospodarstwie domowym,

musisz zamówić kontener lub worek typu „big bag” od firmy specjalizującej się w tego typu usługach. Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona na rzecz Gminy Wrocław nie obejmuje odbioru ww. odpadów.

PSZOK

Niewielkie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które pochodzą z Twojego gospodarstwa domowego można przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

PSZOK

W PSZOKu bezpiecznie i bezpłatnie pozbędziesz się problemowych odpadów, czyli tych, których nie powinno się wyrzucać do zwykłych kontenerów.

Sprawdź, co możesz
przywieźć do pszok