Odpowiadamy za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wrocław, w szczególności :

1. Organizowanie przetargów

Organizujemy przetargi związane z:

  • odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wrocław,
  • budową i eksploatacją regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na zasadach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • budową i eksploatacją innych instalacji niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,

2. Nadzór nad odbiorem odpadów komunalnych

Zajmujemy się nadzorowaniem realizacji zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

3. Utrzymanie czystości we Wrocławiu

Zajmujemy się organizowaniem i nadzorowaniem zadań związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, placów, terenów otwartych, przystanków komunikacji miejskiej oraz parkingów w miejskiej strefie płatnego parkowania w sezonie letnim i zimowym –  całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wrocław.

4. Analizowanie stanu gospodarki odpadami komunalnymi