Kompostownia Odpadów Zielonych mieści się przy ul. Janowskiej 51
(obok Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Czy wiesz, że...

Teren całej kompostowni, wraz z znajdującym się obok PSZOK, zajmuje powierzchnię 6 hektarów.

6 000 ton odpadów zielonych

w ciągu jednego roku kompostownia zamienia w

3 000 ton kompostu

Kompostownia Odpadów Zielonych  przy ul. Janowskiej 51 (obok Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) to miejsce gdzie z przywiezionych gałęzi, liści oraz trawy wytwarzany jest certyfikowany kompost.

Kompost wytwarzany jest nie tylko z odpadów zielonych przywożonych przez mieszkańców do PSZOK, ale też z odpadów zielonych dostarczanych do kompostowni przez firmy pielęgnujące zieleń lub odbierające odpady zielone od właścicieli nieruchomości.

Ważne: Proces wytwarzania kompostu zajmuje około 12 tygodni.

Wytwarzany kompost jest certyfikowany.

Poprawia właściwości fizyczne gleby oraz jest źródłem substancji organicznej. Można go stosować na wszystkich rodzajach gleb, w szczególności na glebach lekkich, ubogich w próchnicę i składniki pokarmowe,  glebach zdegradowanych oraz do rekultywacji. Idealnie nadaje się do poprawy właściwości gleby w uprawie roślin rolniczych, ozdobnych oraz przygotowania podłoża pod trawniki.

Zobacz certyfikat

Regulamin kompostowni