Kompost, który oferujemy mieszkańcom Wrocławia, produkowany jest na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu i posiada też stosowny certyfikat.

Regularne stosowanie kompostu pozwala wzbogacić glebę w próchnicę, dzięki czemu zwiększa żyzność i żywotność gleby. Długo nienawożona kompostem ziemia wyjaławia się, w efekcie wydając z roku na rok coraz gorsze plony. Kompost dostarcza istotnych dla roślin mikroelementów oraz zwiększa pojemność wodną i powietrzną gleby. Sprawia, że staje się ona przewiewna i pulchna.

Co trzeba zrobić aby dostać kompost? To zależy od tego ile kompostu potrzebujemy:

1) Niewielka ilość kompostu (maksymalnie, w sumie do 1 m³ rocznie) – właściwie to jest to opcja „zero formalności”. Nie trzeba zawierać żadnych umów. Kompost można odebrać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kazimierza Michalczyka 9.

Ważne: Osoba odbierająca kompost musi zapewnić sobie środek transportu oraz załadunek. Konieczne jest również zaopatrzenie się we własny worek/pojemnik, do którego będzie można zapakować kompost. Pracownicy PSZOK nie pomagają w załadunku, wskazują tylko miejsce składowania kompostu.

2) Ilości powyżej 1 m³ – tu konieczne będzie zawarcie umowy sprzedaży. Warunki sprzedaży znane będą pod koniec sierpnia. Aktualnie kompostownia nie wytwarza takiej ilości kompostu, by móc go sprzedawać. W pierwszej kolejności przekazywany jest mieszkańcom, na w/w zasadach.

Kiedy i gdzie można przyjechać po kompost?

PSZOK przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 – w godzinach pracy PSZOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, w soboty w godzinach 8.00 – 16.00.

Więcej na temat PSZOK https://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/pszok/

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych >>

Sprawdź na mapie, gdzie znajdują się PSZOK-i >>

Formularza oferty (kompost)