Ekosystem Sp. z o.o.

Zarząd

Izabela Piekielnik – Prezes Zarządu

Ewelina Niźnik – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Witold Ziomek

Marek Zalewski

Mariusz Put

Jan Chmielewski

Barbara Lisiewicz