Władze spółki

Zarząd

Bartosz Małysa – Prezes Zarządu

Andrzej Sobolak - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Witold Ziomek

Marek Zalewski

Mariusz Put