Ekosystem Sp. z o.o.

Zarząd

Izabela Piekielnik – Prezes Zarządu

Prokurenci

Agnieszka Ozimińska – Prokurent (prokura łączna)

Piotr Różewicz – Prokurent (prokura łączna)

Rada Nadzorcza

Witold Ziomek

Marek Zalewski

Mariusz Put

Barbara Lisiewicz

Patryk Wild 

Henryk Woldański