Samochód Zbierający Odpady Problemowe

SZOP wznawia działalność we Wrocławiu. 

Specjalnie oznakowany bus kursuje po osiedlach z rejonu Psiego Pola, Fabrycznej, Starego Miasta, Śródmieścia i Krzyków dwa razy w miesiącu. Wystarczy, że przyniesiesz odpady do SZOP-a, który zaparkuje w Twojej okolicy, a pozbędziesz się problemu. Usługa jest bezpłatna. Poniżej zapoznaj się z informacjami o tym jakich odpadów możesz pozbyć się przynosząc je do SZOP-a.

Zasady korzystania

Jakie odpady przyjmuje SZOP?

Co należy wyrzucać:

 • mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • chemikalia (rozpuszczalniki, przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych, detergenty, lepiszcze i żywice) w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę,
 • kleje i opakowania po klejach (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • środki ochrony roślin (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • lampy fluoroscencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne,
 • oleje i tłuszcze jadalne (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • farby, opakowania po farbach (w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, np. poprzez etykietę),
 • tusze, tonery do drukarek,
 • termometry rtęciowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki.

Tu nie wyrzucaj:

 • materiały zawierające azbest,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu)
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady, których odebranie może naruszać obowiązujących przepisów (w tym np. ADR),
 • odpady w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,
 • odpady wielkogabarytowe, gruz, opony,
 • odpady, które należy wyrzucać do pojemników stojących przy nieruchomościach (papier i tektura, opakowania szklane, odpady zmieszane, bioodpady, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe).
Infografika na której widać, że do busa można przynosić: zużyte baterie, akumulatory, małe rtv i agd, przeterminowane leki i termometry, środki ochrony roślin, farby, lampy, świetlówki

Pamiętaj!

SZOP to bus, który bezpłatnie odbiera niektóre odpady 2 razy w miesiącu na Twoim osiedlu!