Zapraszamy do współpracy firmy chcące przekazać do Kompostowni odpady o kodzie 20 02 01, celem ich przetworzenia w procesie R3 (kompostowanie odpadów).

Informacje dotyczące warunków nawiązania współpracy, m.in. wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie komunalnych odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01w Kompostowni Odpadów Zielonych znajdują się na  https://ekosystem.logintrade.net/zapytania_email,80957,86c5a560f139aaa9995d411e17f659cb.html