Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ПСЗПВ (пол. PSZOK)

Pamiętaj!

Odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, odpady remontowe i budowlane, opony, smary, oleje możesz dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

Ul. Kazimierza Michalczyka 9

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 17.00
W soboty: od 8.00 do 16.00

Ul. Janowska 51

Czynny od poniedziałku do piątku (od 7:00 do 15:00) oraz w wybrane soboty w godzinach od 7:00 do 15:00.

W PSZOKu bezpiecznie i bezpłatnie pozbędziesz się problemowych odpadów. PSZOKi to miejsca, do których możemy oddać takie odpady, których należy pozbywać się osobno i nie powinniśmy wyrzucać ich do pojemników na odpady na naszych osiedlach.

Warto wiedzieć:

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Zobacz lub pobierz regulamin PSZOK

Co można przywieźć do PSZOK?

Do Punktów Selektywnego Zbierannia Odpadów Komunalnych mieszkańcy Wrocławia mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

  • Odpady wielkogabarytowe i tekstylia

  • Zużyte opony, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne

  • Termometry rtęciowe, opakowania i pozostałości po lekarstwach oraz leki przeterminowane, świetlówki

  • Niewielkie ilości odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych**

  • Drewno, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, odpady zielone (liście, skoszoną trawę, drobne gałęzie)*, Opakowania z drewna, tworzyw sztucznych, papieru i tektury

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady)

  1. Do PSZOK jednorazowo możesz przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l. WAŻNE: odpady zielone należy samodzielnie wyjąć z worka, zaś worek umieścić w odpowiednim kontenerze
  2. Do PSZOK możesz oddać jednorazowo do 200 l odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpadów z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. WAŻNE: odpady remontowe i budowlane należy samodzielnie wyjąć z worka, zaś worek umieścić w odpowiednim kontenerze