Sprawdź na kiedy planowany jest najbliższy odbiór odpadów komunalnych. A jeśli jesteś właścicielem nieruchomości (np. domu jednorodzinnego) pamiętaj, by na dzień przed planowanym odbiorem wystawić pojemniki z odpadami.

Obowiązki zarządców, właścicieli nieruchomości

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przygotowania miejsca pod pojemniki. Musi umożliwić wywóz odpadów w następujących odstępach czasowych.

  • odpady zmieszane – co najmniej 1 raz w tygodniu;

  • bioodpady – co najmniej 1 raz w tygodniu;

  • tworzywa sztuczne – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;

  • papier – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;

  • szkło – co najmniej 1 raz w miesiącu

  • Odbiór w przypadku mebli i odpadów wielkogabarytowych następuje co najmniej 1 raz w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej, a raz na 2 miesiące w zabudowie jednorodzinnej.

Pobierz na swój telefon

Aplikacja mobilna “Kiedy Wywóz”

Harmonogram wywozu odpadów dla naszej gminy w Twoim smartfonie.

Masz odpady których nie wolno wrzucać do pojemników przy nieruchomości?

Sprawdź jak/gdzie legalnie/prawidłowo je wyrzucić.

Musisz wyrzucić meble lub dywan?

Przejdź do mapy wywozu gabarytów

Meble i inne odpady wielkogabarytowe wrzucamy do specjalnych kontenerów lub przywozimy do PSZOK. Na mapie możesz sprawdzić gdzie i kiedy dostępny będzie kontener najbliżej Ciebie.

Zobacz więcej

Musisz wyrzucić leki?

Przejdź do mapy aptek

Opakowania po lekach, termometry przyjmowane są w niektórych punktach aptecznych. Przygotowaliśmy dla Ciebie mapę z ich lokalizacją.

Zobacz więcej

Kontakt do firm wywożących odpady

Sprawy związane m.in. z odbiorem odpadów, harmonogramem, pojemnikami, dostawą worków na odpady, możesz zgłosić do firm odbierających odpady z twojego osiedla lub do nas.