Aktualności

Rusza sprzedaż większych ilości kompostu

Szanowni Państwo,

od kilku już miesięcy nasza kompostownia produkuje kompost, z którego mieszkańcy Wrocławia chętnie korzystają przez cały sezon wiosenno-letni  https://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/kompostownia/kompostownia-informacje-dla-mieszkanca/

Produkcja kompostu odbywa się bez zakłóceń, pora więc by umożliwić jego kupno w większych ilościach. Szczegóły dotyczące zakupu, wzór wniosku oraz umowy zamieszczone są pod linkiem https://ekosystem.logintrade.net/zapytania_email,96862,8321a11fbedeb049d85f21ca8974b9e8.html

Zasady dotyczące sprzedaży kompostu: 

 • Minimalna wielkość zamówienia to 5 ton; transport leży po stronie Kupującego.
 • Aby zakupić kompost konieczne jest wcześniejsze złożenie zamówienia. Można je składać pocztą na adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław; osobiście w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu (sekretariat – I piętro); mailem na adres: zamowienia@ekosystem.wroc.pl.
 • Na podstawie w/w wniosku, zostanie przygotowana umowa. Dopiero po jej podpisaniu możliwy będzie odbiór zamówionego kompostu (po uprzednim ustaleniu terminu).
 • Ostateczny koszt nabycia kompostu wynikać będzie z ceny jednostkowej, ilości nabywanego kompostu oraz formy załadunku. Cena w zł netto zostanie powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki.
  Masa Cena netto za 1 ton przy załadunku przez Sprzedającego Cena netto za 1 ton przy załadunku przez Kupującego
  e-kompost do 7 ton 80,00 zł 70,00 zł
  e-kompost do 15 ton 70,00 zł 60,00 zł
  e-kompost do 50 ton 65,00 zł 55,00 zł
  e-kompost do 100 ton 60,00 zł 50,00 zł
  e-kompost do 250 ton 55,00 zł 45,00 zł
  e-kompost od 250 Mg 50,00 zł 40,00 zł
 • Wytworzony kompost magazynowany jest na terenie Kompostowni. Jego obejrzenie (w celu podjęcia decyzji co do zakupu) możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500, po uprzednim przesłaniu maila na adres: kompostownia@ekosystem.wroc.pl   informującego o chęci przyjazdu (ze wskazaniem dokładnej daty i godziny).

UWAGA: Kompost będzie sprzedawany (wydawany) na zasadzie kolejności zgłaszania się do odbioru, do wyczerpania zapasów. Aktualnie można składać wnioski o zawarcie umów. Rozpoczęcie wydawania kompostu nastąpi z dniem 01.09.2022 r.

Kilka słów przypomnienia o e-kompoście: 

 • to organiczny środek poprawiający właściwości gleby
 • jest certyfikowany, wspomaga uprawę roślin, przyczyna się do poprawy właściwości fizycznych gleby, jest źródłem substancji organicznej
 • może być stosowany do poprawy właściwości gleby w uprawie roślin rolniczych, ozdobnych w gruncie oraz przygotowania podłoża pod trawniki.  Warto go stosować w szczególności na glebach lekkich, ubogich w próchnicę i składniki pokarmowe, zdegradowanych czy też do rekultywacji terenów bezglebowych.