Aktualności

Sezon letni – czas start!

W kwietniu rozpoczyna się letni sezon oczyszczania miasta. Ekosystem sprawdził sprzęt przygotowany przez wykonawców. Posłuży on do prac  na wrocławskich drogach, placach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Nowy sezon potrwa do 31 października. Ponad 320 kluczowych dla  miasta jezdni będzie zamiatanych do 5 razy w tygodniu (w zależności od rejonu i natężenia ruchu). Ponad 1,5 tysiąca jezdni będzie oczyszczanych raz w miesiącu. W ponad 370 lokalizacjach raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie będzie odbywało się zmywanie. Z uwagi na ruch samochodowy w ciągu dnia, zadania te na obszarze podstawowego układu komunikacyjnego mają być wykonywane w godzinach nocnych. Pozwoli to na większą efektywność prac.

Podobnie, jak w sezonie zimowym, również i latem oczyszczanie obejmie chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, drogi rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, wydzielone torowiska tramwajowe i pętle. Wykonawcy zadbają o czystość ponad 1860 przystanków komunikacji miejskiej oraz 7860 koszy ulicznych. Zakres zadań obejmuje opróżnianie, wymianę uszkodzonych elementów oraz regularne mycie (nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie). Okolice Rynku utrzymywane będą w stałej czystości.

W sezonie letnim na wrocławskie drogi wyjedzie 13 zamiatarek jezdniowych spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, 5 zamiatarek małogabarytowych do oczyszczania jezdni, 5 polewarek jezdniowych oraz 14 zamiatarek chodnikowych, a także samochód dostawczy do transportu odpadów z koszy na Rynku.

Ponadto wrocławianie tego lata ponownie skorzystają z pojemników na odpady, ustawionych na wałach przeciwpowodziowych. Znalazły się tam 33 zestawy do selektywnej zbiórki odpadów – w sumie ponad 120 koszy. Ustawiono je w porozumieniu z zarządcami terenu, w najchętniej odwiedzanych miejscach, np. przy wrocławskim ZOO, w rejonie ul. Bujwida, na Kozanowie, Karłowicach czy Osobowicach.

Mimo że sezon zimowy oficjalnie dobiegł końca, wykonawcy w poszczególnych sektorach miasta muszą mieć w gotowości po cztery pługosyparki. W razie pogorszenia pogody, będą mogli ich użyć (w sumie to 20 maszyn).

Więcej informacji o sezonie letnim tutaj.