Aktualności

Dodatkowe kursy SZOP

W sobotę 18 listopada zaplanowano dodatkowe, ponadprogramowe przejazdy SZOP na Krzykach. W ten sposób wykonawca z sektora II zrekompensuje mieszkańcom opóźnienia do jakich doszło w pierwszym tygodniu funkcjonowania usługi.

Mobilna zbiórka będzie tego dnia prowadzona od godz.10.00 do 17.00 w pięciu lokalizacjach:

  • Tarnogaj: godz. 10.00-11.00, przy garażach przy skrzyżowaniu ul. Otmuchowskiej z ul. Jesionową,
  • Huby: godz.11.30-12.30, ul. Śliczna 35, przy miejscu gromadzenia odpadów,
  • Gaj: godz.13.00-14.00, ul. Orzechowa 59, przy osłonie śmietnikowej,
  • Powstańców Śląskich: godz. 14.30-15.30, ul. Skwierzyńska 24, przy pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów,
  • Księże: godz. 16.00-17.00, przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej z ul. Zawierciańską, przy pojemnikach na odpady.

SZOP-y (Samochody Zbierające Odpady Problemowe) wróciły na ulice Wrocławia  w listopadzie wraz z nowymi umowami na odbiór i gospodarowanie odpadami.  Pojawiają się na każdym z osiedli Wrocławia dwa razy w miesiącu. Zbiórka jest prowadzona od poniedziałku do soboty w godz. od 16.00 do 20.00. W każdej lokalizacji postoje trwają godzinę. W sytuacji zapełnienia pojazdu, postoje zostają skrócone. Aktualny grafik przejazdów oraz informacje o tym, jakie odpady możemy oddać do SZOP można znaleźć na naszej stronie.