Aktualności

Segregacja bioodpadów

Wiosna to okres gdy wzrasta ilość bioodpadów w gospodarstwach domowych. Sprawdź zasady jakim należy się kierować podczas segregacji  odpadów organicznych. 

Bioodpady (także odpady bio, śmieci biodegradowalne) to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby lub biogazu, z którego można wytworzyć energię. 

Jeśli posiadasz przydomowy ogródek możesz stworzyć własny  kompostownik i selektywnie zebrać bioodpady to najlepszy sposób, by uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Korzystając z pojemnika brązowego pamiętaj ważną zasadę:  Odpady należy umieszczać w pojemniku luzem, nie wyrzucać w torebkach lub workach foliowych. Nie sprawdzą się także worki biodegradowalne (wyjątkiem są tylko te oznaczone symbolem do kompostowania), fragmenty folii zanieczyszczają frakcję bio uniemożliwiają jej kompostowanie

 

CO NALEŻY WYRZUCAĆ:

 • Odpady z ogrodów: skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty
 • fusy po kawie lub herbacie
 • korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia, pieczywo
 • skorupki po jajkach, resztki kuchenne
 • słoma, siano i trociny
 • zepsute owoce/warzywa i ich przetwory

 

TU NIE WYRZUCAJ:

 • kości, padlina, płynne resztki, odchody zwierząt
 • popiół z węgla kamiennego
 • środki ochrony roślin
 • ziemia, kamienie, drewno impregnowane
 • kurzu z odkurzacza
 • płyt wiórowych i pilśniowych
 • leki, suplementy
 • włosy, sierść


Plakat o bioodpadach do pobrania >>