Aktualności

Harmonogram pracy wrocławskich eko-punktów

Harmonogram pracy wrocławskich Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
PSZOK na ul. K. Michalczyka 9
  • W każdy poniedziałek i piątek czynny od 8.00 do 19.00, czyli dwie godziny dłużej.
  • We wtorki, środy i czwartki godziny prac się nie zmieniają, czyli od 8.00 do 17.00.
  • W soboty PSZOK czynny od 8.00 do 16.00
PSZOK na ul. Janowskiej 51
  • Czynny we wszystkie soboty, z wyłączeniem ostatniej soboty (tj. 27.08).
  • Godziny otwarcia bez zmian, czyli od poniedziałku do piątku i w wybrane soboty  – od 7.00 do 15.00.
PSZOK bezpłatnie przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Wrocławia. Więcej informacji o eko-punkcie na https://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/pszok/