Aktualności

Rozpoczynamy sezon letni na wrocławskich drogach

 Z dniem 1 kwietnia zaczyna obowiązywać sezon letni na wrocławskich drogach. Potrwa on do 31 października.

W tym czasie:

 • Jezdnie będą zamiatane i zmywane z częstotliwością przewidzianą dla sezonu letniego.
 • Oczyszczaniem objęte będą: przystanki, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, tramwajowe torowiska wydzielone i pętle.
 • Kosze uliczne będą opróżniane oraz utrzymywane w stałej czystości.
 • Na wałach przeciwpowodziowych oraz w pasie drogowym w bliskim sąsiedztwie wałów, rozstawionych zostanie 132 szt. koszy 120 l. (będą utrzymywane w stałej czystości).
 • Stałym utrzymaniem czystości objęta będzie Wyspa Słodowa (znajduje się na niej 62 szt. koszy).
 • Przeprowadzane będzie interwencyjne sprzątanie pasa drogowego (głównie po kolizjach drogowych).

W porównaniu do lat ubiegłych, znacznie zwiększyliśmy zakres prac. M.in.

 • Ilość chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych objętych sprzątaniem, wzrosła niemal o 100%, z ponad 824 000 m2 na ponad 1 700 000 m2. Będą sprzątane 2, 3 lub 5 razy w tygodniu.
 • Zwiększyliśmy powierzchnie jezdni objętych cotygodniowym zmywaniem o 46 600 m2, a zamiatanych raz w miesiącu  o blisko 105 800 m2.
 • W stałej czystości będziemy utrzymywać też więcej przystanków (1 825 szt.) i koszy ulicznych (7 104 szt.).Teren sprzątanych parkingów wzrósł o ponad 20 600 m2, a ścieżek rowerowych o ponad 18 300 m2

Wykazy ścieżek rowerowych, jezdni, parkingów, chodników objętych letnim utrzymaniem miasta dostępne są na https://ekosystem.wroc.pl/sprzatanie-miasta/sezon-letni/

Do obsługi sezonu letniego wykorzystywane będą:

 • Zamiatarki jezdniowe: 13 szt., w tym cztery napędzane gazem ziemnym.
 • Zamiatarki jezdniowe małogabarytowe: 5 szt., w tym jeden pojazd elektryczny
 • Polewarki jezdniowe: 5 szt.
 • Zamiatarki chodnikowe: 14 szt., w tym jeden pojazd elektryczny

 

1 kwietnia to nie tylko rozpoczęcie sezonu letniego, ale również początek obowiązywania nowych umów dotyczących całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław.

Więcej informacji na temat wykonawców świadczących w/w usługi znajduje się na  https://ekosystem.wroc.pl/sprzatanie-miasta/podzial-miasta-na-rejony/