Aktualności

Letni sezon oczyszczania miasta rozpoczęty!

Z dniem 1 kwietnia rozpoczęliśmy sezon letni, w którym nasi wykonawcy zadbają o czystość m.in. ulic, chodników, ścieżek rowerowych czy przystanków komunikacji miejskiej.

fot. Ekosystem Sp. z o.o.

W ramach utrzymania w czystości pasa drogowego, 378 km jezdni podstawowego układu komunikacyjnego będzie zamiatanych z różną częstotliwością (1 – 5 razy w tygodniu, w zależności od rejonu i od natężenia ruchu) oraz zmywanych raz w tygodniu. Okolice Rynku utrzymywane są w stałej czystości.

Samym zamiataniem objętych zostanie 642 km jezdni. 2 razy w tygodniu ręcznie oczyszczane będą jezdnie na Ostrowie Tumskim – pozostałe zaś mechanicznie raz w miesiącu.

Z uwagi na ruch samochodowy w ciągu dnia, zamiatanie i zmywanie dróg na podstawowym układzie komunikacyjnym odbywać się będzie w godzinach nocnych. Dzięki temu prace są efektywniejsze: szybciej i dokładniej możemy z jezdni usunąć pył i inne zanieczyszczenia. Zmywanie przeprowadzane jest tylko po warunkiem wystąpienia dodatnich temperatur.

Podobnie jak w latach ubiegłych oczyszczane będą chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, tramwajowe torowiska wydzielone i pętle.

Zadbamy o czystość 1 784 przystanków komunikacji miejskiej, a ponad 7 000 koszy ulicznych będzie mytych raz na dwa tygodnie.

Wcześniej niż zwykle, bo już w marcu, na wałach przeciwpowodziowych rozstawiliśmy 33 zestawy pojemników na odpady. Stoją w miejscach najczęściej odwiedzanych przez wrocławian. Dodatkowe kosze postawiliśmy też na najbardziej popularnych bulwarach i promenadach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą z nich korzystać.

W sezonie letnim na wrocławskich drogach pracować będzie:

– 13 zamiatarek jezdniowych, spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6, w tym 3 napędzane gazem ziemnym,

– 5 zamiatarek małogabarytowych do oczyszczania jezdni, w tym jedna elektryczna,

– 5 polewarek jezdniowych,

– 14 zamiatarek chodnikowych, w tym jedna elektryczna,

– napędzany gazem ziemnym samochód dostawczy do transportu odpadów z koszy na odpady stojących w ok. Rynku.