Aktualności

Wspieramy oddolne akcje sprzątania świata!

Photo by vitamina poleznova, unsplash.com


Marzec to miesiąc, w którym od wielu lat rozpoczyna się sezon na organizowanie różnych społecznych akcji sprzątania.

Tradycyjnie zapraszamy placówki oświatowe oraz inne grupy do przyłączenia się do akcji sprzątania i zadbania o swoje najbliższe otoczenie. Prosimy o kontakt na adres mail: ekosystem@ekosystem.wroc.pl , jeśli planujecie tego rodzaju działania. Chętnie pomożemy.

W treści wiadomości prosimy o podanie następujących informacji:

  • termin sprzątania;
  • orientacyjna liczba osób uczestniczących w akcji;
  • miejsca sprzątania;
  • termin i miejsce odbioru odpadów po zakończonej akcji. Ważne: do miejsca odbioru musi prowadzić ogólnodostępna droga dojazdowa;
  • osoby do kontaktu i numery telefonów kontaktowych.
  • nazwa, adres i numer placówki oświatowej (tylko, gdy organizatorem jest placówka oświatowa);

 

Oprócz odbioru zebranych śmieci zapewniamy bezpłatne worki na odpady (na odpady zmieszane – worki czarne oraz selektywne: plastiki i metal – worki żółte, szkło – worki zielone, odpady zielone  – worki brązowe), i rękawice. W ustalonym terminie będą do odbioru w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. K. Michalczyka 9 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00).

Najbliższe akcje sprzątania świata:
SOBOTA – 27.03 – godz. 11:00 – 14:00, Las Pilczycki
https://www.facebook.com/events/745664786099450
SOBOTA – 27.03 – godz. 11:00 – 13:00, Krzyki Partynice
https://www.facebook.com/events/769050100675079/

SOBOTA – 27.03 – godz.12:00 – 14:00, Zakrzów:

https://www.facebook.com/events/777519756214372/