Aktualności

Dlaczego segregacja bioodpadów z użyciem worków oraz pojemników jest konieczna nawet, gdy prócz nich posiada się kompostownik? Odpowiadamy!

W związku z dużą liczbą zapytań o konieczność posiadania pojemników na bioodpady, postanowiliśmy wyjaśnić tę kwestię.

Nieruchomości wyposażone w kompostownik zobowiązane są do posiadania brązowego pojemnika na bioodpady. Wymóg ten wynika z faktu, że nie wszystkie bioodpady wrzucane do brązowego pojemnika można wrzucać do kompostownika. Z uwagi na procesy zachodzące podczas kompostowania bioodpadów do kompostownika nie powinny trafiać:

  • rośliny porażone grzybami, bakteriami – patogeny mogą przetrwać kilka lat, np. bakteria powodująca mokrą zgniliznę czy bakteria powodująca kanciastą plamistość liści ogórka i owoców,
  • rośliny porażone szkodnikami – jaja mogą przetrwać proces kompostowania, a następnie podczas rozrzucania kompostu zainfekować kolejne rośliny,
  • kwitnące chwasty lub chwasty z korzeniami  – wrzucenie ich do kompostu przyczyni się do jego zainfekowania, a więc wysiewu w przyszłości chwastów,
  • resztki cytrusów – obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie odpowiedzialnych za mineralizację materii organicznej w pryzmie.  Owoce pokrywane są na czas transportu warstwą konserwantów i mogą zawierać pozostałości środków ochrony roślin,
  • liście dębu i orzecha, gałęzie i resztki tui (zielone i zdrewniałe)  – m.in. spowalniają proces kompostowania,
  • resztki warzyw gotowanych w mięsnym wywarze –  są one przesiąknięte aromatem mięsnym. Mogą przyciągać do kompostownika mikroorganizmy oraz szkodniki.

Procesy jakim poddawane są bioodpady zbierane w brązowych workach (liście, trawa, kwiaty, drobne gałęzie)  i  pojemnikach (resztki kuchenne, resztki posiłków, odpady ogrodowe), a następnie przekazywane do specjalistycznych instalacji, likwidują/unieszkodliwiają przyczyny dla których w/w bioodpadów nie wolno wrzucać do kompostowników.

Bezpiecznym dla gleby i plonów sposobem na pozbycie się bioodpadów zainfekowanych chorobami lub pasożytami, bądź czynników negatywnie wpływających na proces kompostowania, jest wrzucenie tych odpadów odpowiednio do brązowych pojemników lub worków.

Przypominamy, że obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych oznacza, że każda nieruchomość objęta gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych musi być wyposażona w pojemniki/worki umożliwiajcie segregacje odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wrocław.