Ekosystem dla dzieci

Sprawdź, co przygotowaliśmy
dla najmłodszych

PSZOK

Odpady wielkogabarytowe możesz dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

ul. Kazimierza Michalczyka 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Od 21 lipca do końca sierpnia 2014 r. wydłużone zostały godziny otwarcia PSZOK przy ul. Kazimierza Michalczyka 9. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do godz. 18.00 i w soboty od godz. 8.00 do godz. 16.00

 

 

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Wrocławia mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. opakowania z papieru i tektury;
 2. opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. opakowania z drewna;
 4. opakowania z metalu;
 5. opakowania ze szkła;
 6. opakowania wielomateriałowe;
 7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)*;
 8. zużyte opony;
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 10. drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
 11. zużyte baterie i akumulatory;
 12. przeterminowane leki;
 13. oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
 14. odpady wielkogabarytowe;
 15. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**.

* Do PSZOK jednorazowo możesz przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l.

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Regulamin Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych >>

Sprawdź na mapie, gdzie znajdują się PSZOK-i >>