Pamiętaj!

Leki należy przynosić bez zbędnych opakowań (tych tekturowych) oraz ulotek. Tekturowe opakowania i ulotki powinno się wrzucać do niebieskiego pojemnika. Puste blistry, słoiczki, butelki po lekach należy traktować jakby były z zawartością, czyli należy je oddać do wybranych aptek lub punktów SZOP, PSZOK.

Mapa punktów zbiórki zbędnych leków

Przejdź do serwisu www.mapa.ekosystem.wroc.pl, by znaleźć najbliższą aptekę, która przyjmuje leki, igły, strzykawki.

Czy wiesz, że...

Leki to niebezpieczne odpady, bez znaczenia czy kupowane są na receptę czy bez. Związki chemiczne w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę
i wodę, truć żyjące w nich rośliny i zwierzęta. Nie wolno ich wyrzucać do kosza, ani do toalety czy umywalki. Rozpuszczone wpływają w ten sposób do rzek i przenikają do wód gruntowych.