Żarówki

Zbiórka w sklepach

Zużyte żarówki należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników – na przykład w sklepach, w których kupujemy nowe żarówki.

PSZOK

Żarówki można dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

ul. Kazimierza Michalczyka 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Pokaż PSZOK-i na mapie >>