Opakowania po lekach, leki

Opakowania po lekach i przeterminowane leki

Nie wyrzucaj przeterminowanych leków ani opakowań po nich do odpadów zmieszanych. We wrocławskich aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki na tego typu odpady – można je tam bez problemu wyrzucić.

Zobacz na mapie, gdzie możesz wyrzucić przeterminowane leki >>

Pobierz listę aptek, które przyjmują opakowania
i zużyte lekarstwa

Pobierz wykaz aptek, które przyjmują zużyte igły
i strzykawki

Pobierz plik .doc >> Pobierz plik .xlsx