Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odbiór z terenu miasta

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w przypadku:

  • zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa miesiące,
  • zabudowy wielolokalowej – 1 raz w miesiącu.

Zbiórka prowadzona będzie na terenie poszczególnych osiedli. Odpady wielkogabarytowe wrzucamy do kontenerów, które rozstawione zostaną w miejscach ogólnodostępnych. Planowany czas udostępnienia urządzeń to zazwyczaj 3-4 dni. Informacja o terminie i miejscu podstawienia kontenerów będzie udostępniana do publicznej wiadomości na bieżąco.

Uwaga: W celu podstawienia kontenera zalecane jest, aby Rady Osiedli, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, czy zarządcy zwrócili się do Spółki Ekosystem z wnioskiem o zorganizowanie takiej akcji, wskazując konkretne usytuowanie kontenerów na swoim terenie. W takich przypadkach spółka Ekosystem podstawi kontener na odpady wielkogabarytowe we wskazanym miejscu.

Sprawdź harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w Twojej dzielnicy >>

PSZOK

Odpady wielkogabarytowe możesz dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

ul. Kazimierza Michalczyka 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Pokaż PSZOK-i na mapie>>