Gruz i odpady remontowe

PSZOK

Niewielkie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które pochodzą z Twojego gospodarstwa domowego można przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pozostawienie tam tych odpadów jest bezpłatne. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

ul. Kazimierza Michalczyka 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Pokaż PSZOK-i na mapie >>

Wynajęcie kontenera

Jeśli

  • posiadasz większą ilość gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  • posiadasz gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, czyli niewytworzone w Twoim gospodarstwie domowym,

musisz zamówić kontener lub worek typu „big bag” od firmy specjalizującej się w tego typu usługach. Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona na rzecz Gminy Wrocław nie obejmuje odbioru ww. odpadów.