Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. o odpadach – obowiązująca od dnia 13 maja 2021 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – obowiązująca do dnia 22 stycznia 2013 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – obowiązująca od dnia 23 stycznia 2013 r.