Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w kanałach Social Media

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy w jaki sposób przetwarzane będą dane osobowe udostępnione podczas korzystania z profilu „Ekosystem” w serwisie Facebook (dalej „fanpage”)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ekosystem Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Michalczyka 23, kod pocztowy 53-633 Wrocław, adres e-mail: iodo@ekosystem.wroc.pl, tel. 071 75 86 980, www.ekosystem.wroc.pl

Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych: adres korespondencyjny
ul. Michalczyka 23, kod pocztowy 53-633 Wrocław, adres e-mail:iodo@ekosystem.wroc.pl;

Przetwarzane będą dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez zaznaczenie ikony „lubię to” lub „obserwuj”, a także dane osobowe osób, które opublikowały swój komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage’u.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać celu prowadzenia fanpage pod nazwą Ekosystem na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o inicjatywach ekologicznych, aktywności, promowaniu wydarzeń i postaw ekologicznych i o pozostałej działalności Ekosystem Sp. z o.o. ( prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f);

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Ekosystem Sp. z o.o. są także kontrahenci, z którymi Ekosystem Sp. z o.o. zawarła stosowne umowy ( w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych): świadczący usługi serwisowe oprogramowania, strony internetowej oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określnych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy z portalu społecznościowego Facebook, z Państwa profilu na tym portalu społecznościowym oraz Państwa wpisów i komentarzy na fanpage’u.