Kto musi wypełniać deklaracje?

Kto musi wypełniać deklaracje?

Informacja dla mieszkańców

Mieszkasz w nieruchomości, którą opiekuje się osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa)

Złożenie deklaracji – nie musisz składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Prawdopodobnie będziesz tylko musiał poinformować spółdzielnię / wspólnotę, ile metrów kwadratowych mierzy zajmowany przez ciebie lokal i ile osób w nim mieszka, w celu złożenia przez spółdzielnię / wspólnotę zbiorczej deklaracji, w której uwzględniony będzie Twój lokal.

Wpłacanie opłaty – spółdzielnia / wspólnota będzie wpłacać na konto Gminy Wrocław opłatę o zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie ona sumą opłat wyliczonych dla poszczególnych lokali w nieruchomości. Możesz dostać od spółdzielni / wspólnoty informację o wliczeniu opłaty do czynszu.

Jesteś właścicielem nieruchomości

Mieszkasz w lokalu/domu, którym nie opiekuje się spółdzielnia/wspólnota, to musisz sam złożyć deklarację i wpłacać opłatę na konto Gminy Wrocław. Jeśli lokal/dom należy do kogoś innego, np. wynajmujesz, to najpierw ustal czy deklaracja nie została już przez niego złożona.

Informacja dla przedsiębiorców

Nie musisz składać deklaracji, jeśli prowadząc działalność gospodarczą wytwarzasz wyłącznie odpady przemysłowe, na których odbiór masz podpisaną odrębną umowę. Obowiązek składnia deklaracji i wnoszenia opłaty dotyczy odpadów komunalnych, nie przemysłowych.

Lokal, w którym prowadzisz działalność gospodarczą mieści się w nieruchomości, którą opiekuje się spółdzielnia / wspólnota.

Złożenie deklaracji – nie musisz składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Prawdopodobnie będziesz tylko musiał poinformować spółdzielnię /wspólnotę, ile i o jakiej pojemności, potrzebujesz pojemników na odpady zmieszane oraz jak często ma być ich odbiór. Spółdzielnia / wspólnota złoży przez zbiorczą deklarację, w której uwzględniony będzie Twój lokal.

Wpłacanie opłaty – spółdzielnia / wspólnota będzie wpłacać na konto Gminy Wrocław opłatę o zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie ona sumą opłata wyliczonych dla poszczególnych lokali w nieruchomości. Możesz dostać od spółdzielni /wspólnoty informację o wliczeniu opłaty do czynszu.

Jesteś właścicielem nieruchomości

Prowadzisz działalność w lokalu, którym nie opiekuje się spółdzielnia /zarządca, to musisz sam złożyć deklarację i wpłacać opłatę na konto Gminy Wrocław. Jeśli lokal/dom należy do kogoś innego, np. wynajmujesz, to najpierw ustal czy deklaracja nie została już przez niego złożona.