Aktualności

PSZOK na Janówku – Otwarte soboty i dłuższe piątki

W dwie soboty: 14.08 oraz 21.08 – PSZOK na Janówku
(ul. Janowska 51) będzie otwarty od godziny 7:00 – 15:00.

PSZOK przy ul. Janowskiej 51

Jednocześnie informujemy, że pilotażowo wydłużamy też godziny otwarcia PSZOK przy ul. Janowskiej w piątki: 06.08 od 7:00 do 18:00 oraz 27.08 od 7:00 do 17:00.

06.08.2021 – piątek 7:00 – 18:00

14.08.2021 – sobota 7:00 – 15:00

21.08.2021 – sobota 7:00 – 15:00

27.08.2021 – piątek 7:00 – 17:00

W pozostałe dni PSZOK przy ul. Janowskiej działa od poniedziałku do piątku od 7:00 – 15:00

A co można oddać do PSZOK?

📍Odpady wielkogabarytowe i tekstylia

📍Zużyte opony, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne

📍Termometry rtęciowe, opakowania i pozostałości po lekarstwach oraz leki przeterminowane, świetlówki

📍Niewielkie ilości odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych**

📍Drewno, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale, odpady zielone (liście, skoszoną trawę, drobne gałęzie)*, Opakowania z drewna, tworzyw sztucznych, papieru i tektury

📍Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady)