Deklaracje „śmieciowe”

Od 1.07.2013 Gmina Wrocław przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie. W imieniu Gminy Wrocław zadania te realizuje spółka Ekosystem. Wszyscy właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy oraz inne podmioty wytwarzające odpady komunalne są zobowiązani płacić za wywóz odpadów Gminie Wrocław. Opłata ta jest obowiązkowa. Aby wyliczyć wysokość opłaty, należy wypełnić „Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia” zwaną w skrócie deklaracją „śmieciową”.