Selektywna zbiórka bioodpadów

 

16 maja na nieruchomościach położonych w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia  zacznie się selektywna zbiórka bioodpadów.

 

Bioodpady to odpady pochodzące:

  •  z ogrodów: skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, ale również pochodzące z kuchni,
  •  z kuchni: m.in. resztki kuchenne pochodzenia roślinnego, fusy po kawie czy herbacie

Bioodpady odbierane będą co najmniej raz w tygodniu.


Bioodpadami nie są:

kości, padlina, płynne resztki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, środki ochron roślin, płyty wiórowe i pilśniowe, ziemia, kamienie, drewno impregnowane.

 

Dowiedz się więcej o tym jak segregować odpady:

Plakat o biooodpadach >>

Pobierz ulotkę o segregacji m.in. bioodpadów w języku polskim >>

Pobierz ulotkę o segregacji m.in. bioodpadów w języku angielskim >>

Pobierz ulotkę o segregacji m.in. bioodpadów w języku ukraińskim >>

 

Stare Miasto i Śródmieście to pierwsze obszary, na których obowiązywać będzie selektywna zbiórka bioodpadów. W nowe pojemniki na odpady komunalne, w tym w pojemniki na bioodpady, wyposażone zostaną nieruchomości znajdujące się w obrębie następujących osiedli: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Szczepin, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice.

Usługa obejmie wszystkie nieruchomości, położone wzdłuż ulic, które określone zostały w załączniku nr 1 do uchwały nr XX/110/91  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie podziału Wrocławia na osiedla, w brzmieniu określonym przez uchwałę  nr XX/419/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.01.2016 r. zmieniającą  uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla (Dz.Urz. Woj. Dol. Poz. 465).

Przewidywany termin wprowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów w pozostałych częściach miasta to:

- Psie Pole: druga poł. lipca br.

- Krzyki: druga poł. września br.

- Fabryczna: pierwsza poł. października br.