Selektywna zbiórka bioodpadów

We Wrocławiu rozpoczęła się selektywna zbiórka bioodpadów. Od 16 maja obowiązuje na nieruchomościach położonych w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia, a od 21 lipca na terenie dzielnicy Psie Pole. Przewidywany termin wprowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów w pozostałych częściach miasta to:

- Krzyki: druga poł. września br.

- Fabryczna: pierwsza poł. października br.

Osiedla aktualnie objęte obowiązkową selektywną zbiórką bioodpadów:

- w rejonie Starego Miasta i Śródmieście:  Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Szczepin, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice.

- w rejonie Psie Pola:  Karłowice-Różanka, Kowale, Swojczyce-Strachocin-Wojnów, Psie Pole-Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice-Poświętne-Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary, Osobowice-Rędzin, Kleczków.

Bioodpady to odpady pochodzące:

  •  z ogrodów: skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, ale również pochodzące z kuchni,
  •  z kuchni: m.in. resztki kuchenne pochodzenia roślinnego, fusy po kawie czy herbacie

Bioodpady odbierane będą co najmniej raz w tygodniu.


Bioodpadami nie są:

kości, padlina, płynne resztki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, środki ochron roślin, płyty wiórowe i pilśniowe, ziemia, kamienie, drewno impregnowane.

 

Dowiedz się więcej o tym jak segregować odpady:

Plakat o biooodpadach >>

Pobierz ulotkę o segregacji m.in. bioodpadów w języku polskim >>

Pobierz ulotkę o segregacji m.in. bioodpadów w języku angielskim >>

Pobierz ulotkę o segregacji m.in. bioodpadów w języku ukraińskim >>