Odpady zielone

Zbiórka na terenie nieruchomości

Jeśli segregujesz odpady, na terenie swojej nieruchomości zbierasz do jednego worka odpady zielone, czyli liście, drobne gałęzie, skoszoną trawę czy zwiędłe kwiaty.

Worki dostarczają firmy obsługujące poszczególne sektory. Te same firmy odpowiedzialne są również za wywóz odpadów z Twojej nieruchomości.

Pamiętaj! Nie wrzucaj do worków na odpady zielone resztek żywności, odpadków kuchennych, popiołu drzewnego, niedopałków.

PSZOK

Odpady zielone można również dostarczyć samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. We Wrocławiu działają dwa PSZOK-i:

ul. Kazimierza Michalczyka 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00
w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Do PSZOK jednorazowo możesz przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120l.

Pokaż PSZOK-i na mapie >>