Sektor 2 – Krzyki

Uwaga od dnia 15.01.2015 r. informacje o datach podstawienia kontenerów będą dostępne pod adresem:

Sektor 2 – Krzyki

Link do mapy:  http://gabaryty.ekosystem.wroc.pl/.

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA DATA PODSTAWIENIA KONTENERA
OSIEDLE BIEŃKOWICE
ul. Boiskowa 10 (we wnętrzu podwórzowym) 27.05.2014, 29.07.2014, 23.09.2014, 18.11.2014
ul. Mościckiego 49 (przy wjeździe na nieruchomość) 01.07.2014
ul. Ziemniaczana 2 (między osłoną śmietnikową a trzepakiem) 06.06.2014, 29.08.2014, 28.11.2014
ul. Ziemniaczana 16 (obok pojemników na odpady) 20.05.2014, 08.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
OSIEDLE BOREK
al. Akacjowa / Lipowa 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
al. Jarzębinowa 15 24.06.2014
al. Jarzębinowa 24/26 (przy pojemnikach na odpady) 05.12.2014
al. Jaworowa 41 (miejsce parkingowe przed budynkiem) 11.07.2014
al. Jaworowa – przy Ślężnej 151 12.11.2014
al. Lipowa 5 (przed budynkiem) 06.06.2014
al. Lipowa / Wiązowa 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
ul. Brossa środek osiedla 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
ul. Gajowicka 177 (koło pojemników na szkło) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 12.11.2014
ul. Gajowicka 192 (przy osłonie śmietnikowej) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014
ul. Gawrolińska / Pułtuska 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
ul. Hallera 12-14a (przy osłonie śmietnikowej) 26.09.2014
ul. Hallera 16-16A (przy osłonie śmietnikowej) 12.08.2014, 05.09.2014
ul. Hallera 20-24 (przy osłonie śmietnikowej) 30.05.2014, 12.11.2014
ul. Hallera 26-34 (przy osłonie śmietnikowej, na drodze do garaży) 03.06.2014, 11.07.2014, 08.08.2014, 12.09.2014, 10.10.2014, 14.11.2014, 09.12.2014
ul. Januszowicka 13 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014, 12.12.2014
ul. Januszowicka 21-25 21.10.2014, 14.11.2014
ul. Januszowicka / Sokola 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
ul. Jastrzębia 9 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 08.07.2014, 22.07.2014, 05.08.2014, 19.08.2014, 02.09.2014, 16.09.2014, 30.09.2014, 14.10.2014, 28.10.2014, 07.11.2014, 25.11.2014, 09.12.2014, 19.12.2014
ul. Jastrzębia 21 (koło pojemników na odpady z tyłu budynku) 30.05.2014, 27.06.2014, 25.07.2014, 29.08.2014, 26.09.2014, 19.12.2014
ul. Jastrzębia / Racławicka 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
ul. Modlińska 68-70 (obok budynku) 10.10.2014
ul. Orla / Racławicka (trawnik) 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
ul. Orla 5-7 (koło garaży, wjazd główną bramą) 05.08.2014
ul. Powstańców Śląskich 162-168 (przy osłonie śmietnikowej) 30.05.2014, 25.07.2014, 26.09.2014, 28.11.2014
ul. Powstańców Śląskich 163 (obok osłony śmietnikowej) 16.05.2014, 12.08.2014, 10.10.2014, 19.12.2014
ul. Powstańców Śląskich 188 (przed budynkiem) 13.06.2014, 04.11.2014
ul. Powstańców Śląskich 193 A (obok osłony śmietnikowej) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014
ul. Powstańców Śląskich 217(przed wejściem do budynku) 22.08.2014
ul. Pułtuska 16 (obok pojemników na odpady) 29.12.2014
ul. Pułtuska 40-44 (obok osłony śmietnikowej) 08.08.2014,19.08.2014, 28.10.2014
ul. Racławicka 1 / al. Hallera 2-4 16.09.2014, 05.12.2014
ul. Racławicka 35 (obok kontenerów na odpady) 10.06.2014, 07.11.2014
ul. Saperów 7-9 (przy osłonie śmietnikowej) 05.12.2014
ul. Saperów 11-13a (od strony podwórka, obok osłony śmietnikowej) 27.05.2014, 10.10.2014
ul. Saperów 27a (obok miejsca gromadzenia odpadów) 14.10.2014
ul. Sokola 32 (przy osłonie śmietnikowej) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014
ul. Sokola 51 (wnętrze osiedla) 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
ul. Sokola / Żurawia 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
ul. Ślężna 88-90 (przy bloku) 26.09.2014
ul. Ślężna 88 (przy bloku) 21.10.2014
ul. Ślężna 90 (przy bloku) 21.10.2014
ul. Ślężna 92 (przy bloku) 26.09.2014, 21.10.2014
ul. Ślężna 168 (od strony podwórza, przy osłonie śmietnikowej) 16.05.2014, 05.09.2014, 28.11.2014
ul. Ślężna 176 / Weigla 04.07.2014, 12.09.2014, 07.11.2014
ul. Ślężna 194 (przy osłonie śmietnikowej) 28.10.2014
ul. Ślężna 200 (od strony podwórka) 01.07.2014, 26.08.2014
ul. Ślężna 203 (przy miejscu gromadzenia odpadów) 21.11.2014
ul. Ślężna 217-221 (podwórze za budynkiem) 11.07.2014
ul. Ulanowskiego 1/3 / ul. Jastrzębia 10-16 (w pobliżu osłony śmietnikowej) 03.10.2014
ul. Ulanowskiego 2/4 (w okolicach osłony śmietnikowej) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014
ul. Ulanowskiego 9 (przy pojemnikach na odpady) 19.12.2014
ul. Wolbromska 12 (na podwórku) 13.06.2014
OSIEDLE BROCHÓW
ul. Cedrowa 15 (przy osłonie śmietnikowej) 21.10.2014
ul. Chińska 2A (wnętrze podwórzowe, obok pojemników na odpady) 18.07.2014, 12.09.2014
pl. Mongolski 30.05.2014, 05.09.2014, 07.11.2014
pl. Mongolski 9 (od podwórza przy ul. Tatarskiej, obok osłony śmietnikowej) 29.12.2014, 12.12.2014
ul. 3 Maja 4 B (wnętrze podwórzowe, obok pojemników na odpady) 27.05.2014, 15.07.2014, 23.09.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Biegła na parkingu (róg Warszawskiej) 30.05.2014, 05.09.2014, 07.11.2014
ul Birmańska 3 (przy pojemnikach na odpady) 14.10.2014, 09.12.2014
ul. Centralna 28 (obok osłony śmietnikowej) 20.05.2014, 08.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Koreańska 1 (na placu) 30.05.2014, 10.06.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 26.09.2014, 14.10.2014, 07.11.2014, 12.12.2014, 19.12.2014
ul. Koreańska róg Piwnicznej 30.05.2014, 05.09.2014, 07.11.2014, 12.12.2014, 19.12.2014
ul. Koreńska róg Woskowej 30.05.2014, 05.09.2014, 07.11.2014, 12.12.2014, 19.12.2014
ul. Krótka obok transformatora (pomiędzy Chińską a 3 Maja) 30.05.2014, 05.09.2014, 07.11.2014
ul. Leonarda da Vinci (na trawniku za parkingu) 27.06.2014
ul. Leonarda da Vinci 5 (obok pojemników na odpady) 20.05.2014, 08.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Leonarda da Vinci 8 (przy kiosku spożywczym) 30.05.2014, 05.09.2014, 07.11.2014
ul. Leonarda da Vinci 10a (przy osłonie śmietnikowej) 01.08.2014, 21.10.2014
ul. Leonarda da Vinci 19 (przy pojemnikach na odpady) 12.12.2014
ul. Leonarda da Vinci 20 (przy pojemnikach, naprzeciw klatki nr 20) 08.07.2014, 02.09.2014, 18.11.2014
ul. Mościckiego 17 (róg ul. Pionierów) 30.05.2014, 05.09.2014, 07.11.2014
ul. Mościckiego 19-21 (przy osłonie śmietnikowej) 30.09.2014
ul. Mościckiego 28-30 (w podwórzu) 05.08.2014
ul. Mościckiego 31-33 (plac parking) 30.05.2014, 05.09.2014, 07.11.2014
ul. Mościckiego 38 (we wnętrzu podwórzowym) 04.11.2014
ul. Mościckiego 50 (przy wjeździe na nieruchomość) 27.05.2014
ul. Polna (we wnętrzu podwórzowym, na wysokości ul. Chińskiej 2A) 03.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 21.10.2014, 09.12.2014
ul. Semaforowa 5 (obok pojemników na odpady) 03.06.2014, 12.08.2014, 07.10.2014, 09.12.2014
ul. Semaforowa 16 (obok pojemników na odpady) 27.05.2014, 15.07.2014, 23.09.2014, 18.11.2014
ul. Semaforowa 19 f (przy osłonie śmietnikowej) 23.09.2014
ul. Semaforowa 31-93 (przy trafostacji) 26.08.2014
ul. Syjamska 4 (parking) 01.08.2014
ul. Tatarska 6 (w pobliżu osłony śmietnikowej) 02.09.2014, 21.10.2014
ul. Wiaduktowa (na terenie boiska Orlik) 20.06.2014
ul. Wietnamska 1 (przy pojemnikach na odpady) 14.11.2014, 09.12.2014
ul. Wileńska 12 (przy osłonie śmietnikowej) 27.06.2014, 01.08.2014, 21.10.2014
ul. Wileńska 15 (pariknig) 27.06.2014
OSIEDLE GAJ
ul. Działkowa 40 (przy osłonie śmietnikowej) 07.11.2014
ul. Działkowa 46-62 (na skraju parkingu przed bramą nr 42) 01.07.2014
ul. Dzierżoniowska (w rejonie skrzyżowania z ul. Radkowską) 23.05.2014
ul. Jabłeczna 14 (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 12.08.2014, 14.10.2014, 16.12.2014
ul. Jabłeczna 15-21 (przy osłonie śmietnikowej) 28.10.2014, 25.11.2014, 16.12.2014
ul. Jabłeczna 22-36 (przy osłonie śmietnikowej) 29.08.2014, 25.11.2014
ul. Kłodzka 2 – Srebrnogórska 1-9,11 (Zielone Wzgórze, przy punkcie zbiórki odpadów selektywnych, na parkingu) 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Krynicka 37 (przy osłonie śmietnikowej) 30.05.2014, 16.06.2014, 18.07.2014, 19.08.2014, 19.09.2014, 17.10.2014, 14.11.2014, 12.12.2014,
ul. Krynicka 42 (w osłonie śmietnikowej) 16.06.2014
ul. Krynicka 54 (przy wejściu do bramy) 08.08.2014
ul. Krynicka 64 (naprzeciwko poczty, obok pojemników na szkło) 23.05.2014, 06.06.2014, 29.08.2014, 14.10.2014, 04.11.2014
ul. Krynicka 66 (od strony ulicy) 11.07.2014, 08.08.2014, 12.09.2014, 25.11.2014
ul. Krynicka 68 (przy budynku) 28.10.2014
ul. Krynicka 70 (przy wejściu do bramy) 11.07.2014, 08.08.2014
ul. Krynicka 74 (przy budynku) 04.07.2014, 17.10.2014
ul. Krynicka 76-80 (od strony ulicy) 11.07.2014, 08.08.2014, 12.09.2014, 10.10.2014, 25.11.2014
ul. Krynicka 82-86 (od podwórza) 11.07.2014, 08.08.2014, 12.09.2014, 10.10.2014, 25.11.2014
ul. Krynicka 88 (od podwórka, z tyłu budynku ) 19.08.2014
ul. Krynicka 90 (przy budynku) 27.05.2014, 23.09.2014
ul. Krynicka 92 (przy osłonie śmietnikowej) 26.08.2014
ul. Kukuczki / ul. Pirenejska (u zbiegu ulic) 26.08.2014, 12.09.2014
ul. Orłowicza 1 (przy osłonie śmietnikowej) 12.11.2014
ul. Orłowicza 12-14 (przy osłonie śmietnikowej) 12.11.2014
ul. Orzechowa 18-20 (przy osłonie śmietnikowej) 20.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 19.08.2014, 16.09.2014, 14.10.2014, 18.11.2014, 16.12.2014
ul. Orzechowa 25 (przy osłonie śmietnikowej) 18.07.2014, 07.11.2014
ul. Orzechowa 32 (przy osłonie śmietnikowej) 20.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 19.08.2014, 16.09.2014, 14.10.2014, 18.11.2014, 16.12.2014
ul. Orzechowa 40 (przy osłonie śmietnikowej) 20.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 19.08.2014, 16.09.2014, 14.10.2014, 18.11.2014, 16.12.2014
ul. Orzechowa 45-47 (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 08.07.2014, 05.08.2014, 02.09.2014, 07.10.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Orzechowa 46-60 (przy osłonie śmietnikowej Orzechowa 46) 23.05.2014, 03.06.2014, 16.06.2014, 08.07.2014, 25.07.2014, 05.08.2014, 22.08.2014, 02.09.2014,12.08.2014
19.09.2014, 07.10.2014, 17.10.2014, 24.10.2014, 04.11.2014, 21.11.2014, 09.12.2014, 19.12.2014
ul. Orzechowa 53-59 (obok osłony śmietnikowej) 05.09.2014
ul. Orzechowa 91 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 03.06.2014, 20.06.2014, 08.07.2014, 25.07.2014, 05.08.2014, 08.08.2014, 22.08.2014, 02.09.2014, 19.09.2014, 07.10.2014, 24.10.2014, 04.11.2014, 21.11.2014, 09.12.2014, 19.12.2014
ul. Orzechowa 107 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 03.06.2014, 20.06.2014, 08.07.2014, 25.07.2014, 05.08.2014, 22.08.2014, 02.09.2014, 12.08.2014
19.09.2014, 07.10.2014, 24.10.2014, 04.11.2014, 21.11.2014, 09.12.2014, 19.12.2014
ul. Orzechowa 108 (przy osłonie śmietnikowej) 08.08.2014
ul. Piławska 5, 5a (przy osłonie śmietnikowej) 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Piławska 26 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 18.07.2014, 26.08.2014, 28.10.2014
ul. Radkowska 2-10 (przy osłonie śmietnikowej, od strony parkingu) 30.05.2014, 27.06.2014, 25.07.2014, 29.08.2014, 26.09.2014, 24.10.2014, 28.11.2014, 19.12.2014
ul. Srebrnogórska 14 (na parkingu) 30.05.2014, 27.06.2014, 25.07.2014, 29.08.2014, 26.09.2014, 24.10.2014, 28.11.2014, 19.12.2014
ul. Strońska 2 (przy osłonie śmietnikowej) 30.05.2014, 27.06.2014, 25.07.2014, 29.08.2014, 26.09.2014, 24.10.2014, 28.11.2014, 19.12.2014
ul. Strońska 6-10 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 19.09.2014, 12.11.2014
ul. Strońska 12 – 20 (przy osłonie śmietnikowej) 09.09.2014, 18.11.2014
ul. Strońska 27-35 (przy osłonie śmietnikowej) 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 17.10.2014, 21.11.2014
ul. Strońska 37-45 (przy osłonie śmietnikowej) 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Świeradowska 5 (blisko nieruchomości) 11.07.2014
ul. Świeradowska 12 a (obok pojemników na odpady) 10.06.2014, 05.08.2014, 03.10.2014, 02.12.2014
ul. Świeradowska 41 (przy osłonie śmietnikowej) 10.10.2014
ul. Uznańskiego 2 / ul. Kukuczki 26-28 (przy osłonie śmietnikowej) 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Rutkiewicz 25-29 (przy osłonie śmietnikowej) 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Rutkiewicz 28 16.12.2014
ul. Zmorskiego 6 (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 12.08.2014, 14.10.2014, 16.12.2014
OSIEDLE HUBY
ul. Armii Krajowej 2-2a/Śliczna 5-5b, 7-7b (pomiędzy osłonami śmietnikowymi) 12.11.2014
ul. Armii Krajowej 34 (przy osłonie śmietnikowej) 13.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 16.09.2014, 14.10.2014, 18.11.2014, 16.12.2014
ul. Boczna 1 / ul. Hubska 34-36 (przy osłonie śmietnikowej) 13.05.2014, 15.07.2014, 12.09.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Boczna 3 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014
ul. Boczna 5 (obok osłony śmietnikowej) 10.06.2014, 05.08.2014, 02.09.2014, 21.10.2014, 02.12.2014
ul. Boczna 7 (przy osłonie śmietnikowej) 22.07.2014
ul. Borowska 30 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014, 16.09.2014
ul. Borowska 40 (przy osłonie śmietnikowej) 21.11.2014
ul. Borowska 74 (obok osłony śmietnikowej) 10.06.2014, 05.08.2014, 03.10.2014, 02.12.2014
ul. Borowska 188 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Dawida 13-17 / ul. Gajowa 28 (przy pojemnikach na odpady) 26.08.2014, 02.12.2014
ul. Dyrekcyjna 15 (na końcu podwórka, obok osłony śmietnikowej) 08.07.2014
ul. Gajowa 8-10 (przy osłonie śmietnikowej) 02.09.2014, 22.09.2014, 04.11.2014
ul. Gajowa 33-41 29.08.2014
ul. Gajowa 30-32 (przy pojemnikach na odpady) 12.11.2014
ul. Gajowa 34 (we wnętrzu podwórzowym, przy pojemnikach na odpady) 19.09.2014, 14.11.2014
ul. Gajowa 47-47 A (w miejscu zbiórki odpadów) 02.12.2014
ul. Gajowa 47-55 / ul. Tomaszowska 20-26 (od podwórka, przy osłonie) 08.07.2014, 29.08.2014, 05.12.2014
ul. Gajowa 50 (przy osłonie śmietnikowej) 01.07.2014, 17.10.2014
ul. Gajowa 56 (przy budynku) 15.07.2014
ul. Gajowa 58-62b 09.12.2014
ul. Gajowa 64 30.09.2014
ul. Gajowa 64a-68a (przy klatce nr 66a) 18.07.2014
ul. Gajowa 70 (przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 12.12.2014
ul. Gajowa 72 (wnętrze podwórzowe) 17.10.2014
ul. Gliniana 23 (na parkingu) 23.05.2014, 29.07.2014, 26.09.2014, 28.11.2014
ul. Gliniana 31-33 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014
ul. Gliniana 37 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014, 16.09.2014
ul. Gliniana 49 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014
ul. Gliniana 56 (we wnętrzu podwórzowym, obok osłony śmietnikowej) 03.06.2014, 12.08.2014, 07.10.2014, 09.12.2014
ul. Gliniana 60 ( w miejscu zbiórki odpadów) 02.12.2014
ul. Gliniana 63 (we wnętrzu podwórzowym) 23.05.2014, 10.06.2014, 05.08.2014, 03.10.2014, 02.12.2014
ul. Gliniana 66 (przy pojemniku) 05.09.2014
ul. Gliniana 87 (z tyłu budynku) 12.09.2014, 12.11.2014
ul. Gliniana 89 (w miejscu zbiórki odpadów) 02.12.2014
ul. Hubska 27 (we wnętrzu podwórzowym, w pobliżu komórek) 10.06.2014, 05.08.2014, 21.10.2014, 02.12.2014
ul. Hubska 35,37 (obok osłony śmietnikowej) 10.06.2014, 05.08.2014, 21.10.2014, 16.12.2014
ul. Hubska 41 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014, 15.07.2014, 28.11.2014
ul. Hubska 58 (obok pojemników na odpady) 10.06.2014, 08.08.2014, 14.10.2014, 09.12.2014
ul. Hubska 66 -78 / ul. Prudnicka 2-8 15.07.2014, 29.08.2014, 26.09.2014, 28.10.2014, 28.11.2014, 19.12.2014
ul. Hubska 79 (we wnętrzu podwórzowym) 23.09.214, 12.11.2014, 28.11.2014
ul. Hubska 82 (we wnętrzu podwórzowym) 23.09.2014
ul. Joannitów 18-22 (koło starego śmietnika między bramami 20 i 22) 04.07.2014, 08.08.2014, 29.12.2014
ul. Kamienna 3-5 (na podwórzu) 12.08.2014
ul. Kamienna 86 (na podwórku obok kontenera na odpady zmieszane) 09.09.2014
ul. Kamienna 103-115 15.07.2014, 09.09.2014, 04.11.2014
ul. Lniana 6-16 (przy nieczynnej osłonie śmietnikowej) 08.08.2014, 16.12.2014
ul. Łódzka 3 (przy oslonie śmietnikowej) 19.09.2014
ul. Łódzka 10-12 (na terenie podwórka) 09.09.2014
ul. Łódzka 17-19/Wesoła 34a (przy osłonie śmietnikowej) 05.12.2014
ul. Łódzka 27 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Łódzka 29 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Łódzka 32 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014
ul. Łódzka 33A (na chodniku na wysokości klatki) 04.11.2014
ul. Łódzka 35-47 (przy osłonie śmietnikowej, między klatkami 45 i 47) 18.07.2014, 09.09.2014, 12.12.2014
ul. Łódzka 40 (przy osłonie śmietnikowej) 29.08.2014
ul. Przestrzenna 1 21.11.2014
ul. Przestrzenna 8 09.12.2014
ul. Przestrzenna 23 (przy osłonie śmietnikowej) 05.09.2014, 04.11.2014
ul. Przestrzenna 24 (przy osłonie śmietnikowej) 30.09.2014
ul. Przestrzenna 27 16.12.2014
ul. Przestrzenna 32-36 16.12.2014
ul. Przestrzenna 40 (przy osłonie śmietnikowej) 04.11.2014, 16.12.2014
ul. Przestrzenna 41 (od strony podwórka, koło osłony śmietnikowej) 16.05.2014, 12.08.2014, 10.10.2014, 19.12.2014
ul. Przestrzenna 48 (obok pojemników na odpady) 16.05.2014, 12.08.2014, 10.10.2014, 19.12.2014
ul. Tomaszowska 3 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014
ul. Tomaszowska 17 A (naprzeciw wejścia do klatki) 27.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 19.12.2014
ul. Tomaszowska 21 (przy osłonie śmietnikowej) 29.12.2014
ul. Tomaszowska 26 (od strony podwórza, przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 29.12.2014
ul. Tomaszowska 29 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014, 29.08.2014
ul. Śliczna 5-7 (przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 20.06.2014, 26.09.2014
ul. Śliczna 8 (na wysokości bram Śliczna 4-6) 27.06.2014, 22.08.2014, 29.08.2014, 17.10.2014, 19.12.2014
ul. Śliczna 22 A-E (przy osłonie śmietnikowej) 30.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 19.12.2014
ul. Śliczna 35 (przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 21.07.2014, 21.10.2014, 05.12.2014
ul. Świętego Jerzego 21 (w pobliżu pojemników na odpady) 03.06.2014, 08.08.2014, 26.08.2014, 07.10.2014, 09.12.2014
ul. Wapienna 16 (przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014
ul. Wapienna 24 (przy pojemnikach na odpady) 12.11.2014
ul. Wapienna 28 (od strony podwórza, koło osłony śmietnikowej) 29.12.2014
ul. Wesoła 8 (obok osłony śmietnikowej, na wysokośi ul. Borowskiej 40) 10.06.2014, 05.08.2014, 03.10.2014, 02.12.2014
ul. Wesoła 10 (przy osłonie śmietnikowej) 02.12.2014
ul. Wesoła 11A (w sąsiedztwie pojemników na odpady, w pobliżu trzepaka) 03.06.2014, 05.08.2014, 07.10.2014, 09.12.2014
ul. Wesoła 13B (przy pojemnikach na odpady) 04.11.2014
ul. Wesoła 19 (przy osłonie śmietnikowej) 29.12.2014
ul. Wesoła 33A (na podwórku) 30.09.2014, 14.10.2014
ul. Wesoła 37-41 (od strony podwórka) 26.08.2014
ul. Wesoła 38-48 (przy osłonie śmietnikowej) 29.04.2014, 27.06.2014, 29.08.2014, 28.11.2014,12.08.2014
ul. Wesoła 50 12.12.2014
ul. Widna 3 (przy wejściu do klatki) 30.09.2014
ul. Widna 5 ( przy szczycie budynku ul. Widna 5) 27.06.2014, 29.08.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Wieczysta 167 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014
OSIEDLE JAGODNO
ul. Buforowa 18-22 (na parkingu 18-22 wewnątrz osiedla) 01.07.2014
ul. Jagodzińska 15 (w podwórzu) 06.06.2014, 18.11.2014, 12.12.2014
ul. Sarnia / Jareckiego (przy skrzyżowaniu) 06.06.2014, 12.12.2014
ul. Schuberta 50 c (przy osłonie śmietnikowej) 21.11.2014
ul. Straussa 1 (w okolicy osłony śmietnikowej) 08.08.2014, 25.10.2014, 05.12.2014
ul. Wagnera 1-37, 2-38 (w rejonie klatek 27-28, przy osłonie śmietnikowej) 13.06.2014, 08.08.2014, 24.10.2014, 05.12.2014
ul. Tunelowa (obok pojemników na szkło, przy ogródkach działkowych) 25.11.2014
ul. Vivaldiego 1-11, 22-52(na parkingu, po lewej stronie od ronda, w ok. osłony) 13.06.2014, 08.08.2014, 24.10.2014, 05.12.2014
ul. Vivaldiego 2-20 (w rejonie klatek nr 14-16, w pobliżu trafostacji) 13.06.2014, 08.08.2014, 03.10.2014, 24.10.2014, 05.12.2014
ul. Vivaldiego 13-43, 54-64 (po lewej stronie parkingu na końcu osiedla w rejonie klatki nr 62) 13.06.2014, 08.08.2014, 24.10.2014, 05.12.2014
ul. Vivaldiego 92 (przy osłonie śmietnikowej) 21.11.2014
OSIEDLE KLECINA
ul. Buraczana 17 (od frontu budynku) 17.10.2014
ul. Czekoladowa 32 (na betonie, obok ogrodzenia, naprzeciw wjazdu) 27.06.2014
ul. Czekoladowa 40 (od strony lokalu nr 2) 03.06.2014, 16.06.2014, 20.06.2014
ul. Dożynkowa (przy ul. Łanowej) 06.06.2014, 09.09.2014, 05.12.2014
ul. Karmelkowa 53-59 (przy osonie śmietnikowej) 29.08.2014
ul. Karmelkowa 84-88 (przy pojemnikach na odpady) 18.11.2014
ul. Karmelkowej i Ogórkowej u zbiegu 06.06.2014, 09.09.2014, 05.12.2014
ul. Kościelna (przy postoju taxi) 06.06.2014, 09.09.2014, 05.12.2014
ul. Kościelna 24 (przy osłonie śmietnikowej) 26.09.2014
ul. Marchewkowa 5 (przy osłonie śmietnikowej) 30.09.2014
ul. Sezamkowa 26 (przy osłonie śmietnikowej) 13.05.2014, 15.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Supińskiego na wysokości ul. Cukrowej 06.06.2014, 09.09.2014, 05.12.2014
ul. Szparagowa 1-5 (przy osłonie śmietnikowej) 26.08.2014
ul. Przemysłowa (przy ul. Migdałowej) 06.06.2014, 09.09.2014, 05.12.2014
ul. Połabian i ul. Czekoladowej skrzyżowanie 06.06.2014, 09.09.2014, 05.12.2014
ul. Zabrodzka (na wysokości ul. Połabian) 06.06.2014, 09.09.2014, 05.12.2014
OSIEDLE KRZYKI-PARTYNICE
ul. Agrestowa (przed torami kolejowymi na wysokości ul. Kalinowej lub ul. Borowczanej, lasek) 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Braterska 14-14A (na podwórku) 10.10.2014
ul. Braterska 19-21 (na parkingu) 27.05.2014
ul.Burzowa 1 ( na miejscu postojowym przy budynku) 26.08.2014
ul. Deszczowa 14 (naprzeciwko osłony śmietnikowej przy trafostacji) 14.10.2014
ul. Deszczowa 18 (przy budynku) 14.11.2014
ul. Generała Stanisława Maczka 13a (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 12.09.2014, 12.11.2014
ul. Jesienna (na wysokości Biblioteki Miejskiej) 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Jeździecka 30 B (od strony podwórka) 03.10.2014
ul. Kawalerzystów 1-39 23.09.2014, 24.10.2014, 12.12.2014
ul. Kawalerzystów (na parkingu pomiędzy budynkami Kawalerzystów 2-14 oraz Kawalerzystów 16,18,20, w okolicy pierwszej wiaty) 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014
ul. Kawalerzystów 2-14 bud. J (na miejscu postojowym przy budynku) 26.09.2014
ul. Kolarska (przy czołgach Cmentarza Radzieckiego) 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Koszycka / ul. Warsztatowa (przy wjeździe do lasku na wysokości kościoła) 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Krzycka 3-7a ( przy osłonie śmietnikowej) 19.08.2014
ul. Krzycka 25 (w pobliżu pojemników) 05.08.2014
ul. Krzycka 88-90 / ul. Skarbowców 112-122 (obok osłony śmietnikowej) 04.07.2014
ul. Okrężna 27 (plac przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów) 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Ołtaszyńska 77 C-H, J, K (przed płotem osiedla) 02.12.2014
ul. Partynicka 32 / Sąsiedzka 2-10 (obok wiaty śmietnikowej) 11.07.2014
ul. Przyjaźni 34-34f (na skwerku między klombami) 06.06.2014, 21.10.2014
ul. Partynicka 39 26.09.2014
ul. Południowa 2 (przed wejściem do budynku, pomiędzy klatką nr 2 i 4) 11.07.2014
ul. Południowa 3 (przed wejściem do budynku) 14.10.2014
ul. Poranna 20 (podwórko przed budynkiem) 19.09.2014
ul. Poranna 34 (przy osłonie śmietnikowej) 19.08.2014, 16.09.2014, 14.10.2014,18.11.2014,16.12.2014
ul. Poranna 42-48 (na miejscu postojowym) 22.07.2014
ul. Przyjaźni 4A-4M (przy osłonie śmietnikowej) 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Przyjaźni 2D-2K (w osłonie śmientikowej lub przy pojemniku na odpady budowlane naprzeciw klatki 2g i 2i 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Przyjaźni 22-28 (przy budynku) 22.07.2014
ul. Przyjaźni 36-38 (przy osłonie śmietnikowej od strony klatki nr 38) 20.06.2014
ul. Przyjaźni 52 (na dziedzińcu, obok osłony śmietnikowej) 01.07.2014, 21.11.2014
ul. Rodzinna 23 (na chodniku) 10.10.2014
ul. Róży Wiatrów 26 (obok pojemnika na odpady) 19.09.2014
ul. Siostrzana u zbiegu z ul. Sąsiedzka 3 (na chodniku) 10.10.2014
ul. Siostrzana 2-8 (przy bramie na posesję obok komory śmietnikowej) 03.06.2014
ul. Skarbowców 87 (w pobliżu wejścia do klatki schodowej) 22.07.2014
ul. Skarbowców 117-119 (pomiędzy budynkami) 10.10.2014
ul. Sowia (teren miejski, 50 m od ul. Skarbowców w stronę ul. Krzyckiej) 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Stajenna od ul. Ołtaszyńskiej 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Tuwima / ul. Wawrzyniaka 2 (za sklepem Biedronka) 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Tuwima 2 (obok posesji) 21.11.2014, 05.12.2014
ul. Wietrzna 89 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Wiosenna 14-16 (przy osłonie śmietnikowej) 04.11.2014
ul. Wojszycka (pętla autobusu 144) 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
ul. Zwycięska 9-23 bu HI (na miejscu postojowym przy budynku) 26.09.2014
ul. Zwycięska 12 c-h (na miejscu parkingowym) 02.12.2014
ul. Zwycięska 14 F (na chodniku przy wjeździe do garaży) 22.07.2014
ul. Zwycięska 20-24 (trawnik naprzeciw garażu) 12.12.2014
ul. Zwycięska 56-64 (teren posesji przy budynku) 02.12.2014
ul. Żołnierska 3 24.06.2014, 30.09.2014, 28.11.2014
OSIEDLE KSIĘŻE
ul. Bytomska / Raciborska 11.07.2014, 17.10.2014
ul. Bytomska 1 – 5 (przy osłonie śmietnikowej) 01.08.2014, 21.10.2014
ul. Chorzowska 16 (od podwórza) 19.12.2014
ul. Chorzowska 25 (przy osłonie śmietnikowej) 19.12.2014
ul. Chorzowska 38 (przy osłonie śmietnikowej, przy placu integracyjnym) 30.05.2014
ul. Chorzowska 57 (na rogu przy boisku) 01.07.2014
ul. Głubczycka 4-6b (na terenie posesji) 18.07.2014,
ul. Górnośląska 6/8 (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014, 26.08.2014, 24.10.2014, 05.12.2014
ul. Katowicka / Chorzowska (obok osłony śmietnikowej) 11.07.2014, 17.10.2014
ul. Katowicka 12 (obok boksu śmietnikowego) 10.06.2014, 18.07.2014,19.08.2014, 16.09.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Katowicka 25 (obok boksu śmietnikowego) 19.08.2014, 16.09.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Katowicka 30 (przy osłonie śmietnikowej) 27.06.2014, 16.09.2014, 05.12.2014
ul. Katowicka 45 (obok osłony śmietnikowej) 01.07.2014, 16.09.2014, 19.12.2014
ul. Księska 2 / ul. Świątnicka 23 (przy osłonie śmietnikowej) 01.08.2014, 17.10.2014
ul. Księska 13 (obok pojemników na odpady) 24.06.2014, 26.08.2014, 24.10.2014, 16.12.2014
ul. Księska 18 (obok pojemników na odpady) 24.06.2014, 26.08.2014, 24.10.2014
ul. Księska 23 (obok pojemników na odpady) 03.06.2014, 24.06.2014, 26.08.2014, 24.10.2014
ul. Księska 24 (przy osłonie śmietnikowej) 28.10.2014, 09.12.2014, 16.12.2014
ul. Księska 26 (przy budynku nieruchomości wspólnej) 12.08.2014, 28.10.2014
ul. Opatowicka (przy pętli autobusowej) 21.11.2014
ul. Opolska 10 27.06.2014, 29.08.2014, 28.10.2014, 19.12.2014
ul. Opolska 15-15e (przy osłonie śmietnikowej, na końcu budynku) 12.08.2014
ul. Opolska 23 (przed szlabanem po prawej stronie) 13.06.2014, 26.09.2014, 17.10.2014
ul. Opolska 37 (obok pojemników na odpady) 27.05.2014, 27.06.2014, 22.07.2014, 29.08.2014, 23.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 19.12.2014
ul. Opolska 117 (przy osłonie śmietnikowej) 21.11.2014
ul. Opolska 118 27.06.2014, 29.08.2014, 28.10.2014, 19.12.2014
ul. Opolska 129 AB ( przy osłonie śmietnikowej) 09.12.2014
ul. Świątnicka 13 (obok osłony śmietnikowej) 27.05.2014, 27.06.2014, 22.07.2014, 29.08.2014, 23.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 19.12.2014
ul. Świątnicka 15 (obok osłony śmietnikowej) 27.05.2014, 27.06.2014, 22.07.2014, 29.08.2014, 23.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 19.12.2014
ul. Tyska 14 (obok pojemników na odpady) 27.06.2014, 29.08.2014, 28.10.2014, 19.12.2014
ul. Pszczyńska / ul. Zawierciańska (przy skrzyżowaniu) 17.10.2014
ul. Rybnicka 15 12.11.2014
ul. Rybnicka 37 19.08.2014
ul. Rybnicka 50 (na podwórku lub przy szczycie budynku) 26.08.2014
ul. Rybnicka / ul. Wodzisławska (obok warsztatu) 11.07.2014,
ul. Zagłębiowska / ul. Starodworska (przy skrzyżowaniu ulic) 11.07.2014, 17.10.2014
ul. Starodworska 17 (obok miejsca gromadzenia odpadów) 21.11.2014
OSIEDLE OŁTASZYN
ul. Bursztynowa 5-25 (obok pojemników na szkło) 22.07.2014
ul. Brylantowa (przy skrzyżowaniu z ul. Kurpiów) 01.07.2014, 03.10.2014, 14.11.2014, 09.12.2014
ul. Gałczyńskiego przy ul. Grota Roweckiego (po stronie południowo-wschodniej) 01.07.2014, 03.10.2014, 14.11.2014, 09.12.2014
ul. Gałczyńskiego 4 (we wnętrzu podwórzowym) 12.08.2014, 28.10.2014
ul. Kurpiów 1-3 (obok osłony śmietnikowej) 10.06.2014, 05.08.2014, 26.08.2014, 03.10.2014, 02.12.2014,
ul. Łubinowa 3b-3g (w rejonie skrzyżowania z ul. Orawską) 23.05.2014
ul. Łubinowa 24 (obok osłony śmietnikowej) 07.10.2014
ul. Masztelarza (przy skrzyżowaniu z ul. Obrońców Poczty Gdyńskiej) 01.07.2014, 03.10.2014, 14.11.2014, 12.12.2014
ul. Motylkowa 4 19.08.2014, 02.12.2014
ul. Motylkowa 33 (przy osłonie śmietnikowej) 17.10.2014
ul. Motylkowa 15-43 (przy osłonie śmietnikowej) 01.08.2014,
ul. Motylkowa przy skrzyżowaniu z ul. Parafialną (na placyku) 01.07.2014, 03.10.2014, 09.12.2014
ul. Nenckiego przy skrzyżowaniu z ul. Traktorową (na placyku) 01.07.2014, 03.10.2014, 14.11.2014, 09.12.2014
ul. Nefrytowa (przy srzyżowaniu z ul. Bursztynową) 01.07.2014, 03.10.2014, 14.11.2014, 09.12.2014
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 72-88 (obok osłony śmietnikowej) 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Parafialna (przy skrzyżowaniu z ul. Uczniowską, od strony południowo-zachodniej) 01.07.2014, 03.10.2014, 14.11.2014, 12.12.2014
ul. Strachowskiego 6 (we wnętrzu podwórzowym) 14.10.2014
ul. Strączkowa (na placyku) 01.07.2014, 03.10.2014, 14.11.2014, 12.12.2014
ul. Ułańska 48 (przy pojemnikach do segregacji) 16.05.2014, 18.07.2014, 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Unruga 17 01.07.2014, 03.10.2014, 12.12.2014
OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
al. Hallera 17-19 / ul. Słowicza 14-16 (przy osłonie śmetnikowej) 24.10.2014
al. Hallera 21-23a / ul. Słowicza 17-19 (wnętrze podwórzowej) 28.10.2014
al. Wiśniowa 22 (przy osłonie śmietnikowej, obok garaży) 23.05.2014
pl. Powstańców Śląskich 8 (od strony ulicy, przy klatce) 12.09.2014
pl. Powstańców Śląskich 10 (koło garażu) 07.11.2014
ul. Energetyczna 6-8 / ul. Zaporoska 81-87 (wnętrze podwórzowe) 07.10.2014, 18.11.2014
ul. Gajowicka 72-78 (przy osłonie śmietnikowej) 30.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 16.12.2014
ul. Gajowicka 80-86 (na parkingu przed budynkiem) 08.07.2014, 22.08.2014, 19.09.2014, 24.10.2014, 28.11.2014, 12.12.2014,
ul. Gajowicka 88-94 (na parkingu przed budynkiem) 08.07.2014, 22.08.2014, 19.09.2014, 24.10.2014, 28.11.2014, 12.12.2014,
ul. Gajowicka 132-136 (przy budynku) 02.12.2014
ul. Gajowicka 138 (koło pojemników na szkło) 06.06.2014, 04.07.2014
ul. Gajowicka 142 (naprzeciwko pojemników, przy ścianie szczytowej budynku) 01.08.2014, 09.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014
ul. Grabskiego 2 (przy osłonie śmietnikowej) 12.09.2014, 12.11.2014
ul. Jantarowa 8-10 (przy osłonie śmietnikowej) 02.09.2014
ul. Jantarowa 12-18 / ul. Łączności 2-6 A (przy osłonie śmietnikowej) 09.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014
ul. Komandorska 53 (przy budynku) 28.10.2014
ul. Krucza 2-4 (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 08.07.2014, 05.08.2014, 02.09.2014, 07.10.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Krucza 6-8 (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 08.07.2014, 05.08.2014, 02.09.2014, 07.10.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Krucza 10-12 (przy osłonie śmietnikowej) 07.11.2014
ul. Krucza 17 (naprzeciwko bramy) 12.12.2014
ul. Krucza 19 (w pobliżu bramy) 10.10.2014
ul. Krucza 23 (na chodniku, koło przejścia pod budynkiem) 03.06.2014
ul. Oficerska 9-11 (między klatkami 9 i 11 na chodniku pod budynkiem) 03.06.2014, 08.07.2014, 05.08.2014, 08.08.2014, 02.09.2014, 07.10.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Pabianicka 16 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014
ul. Pocztowa 8-10 (przed wejściem do klatki) 13.06.2014
ul. Pocztowa 20 (za budynkiem) 13.06.2014
ul. Powstańców Śląskich 11 16.12.2014
ul. Powstańców Śląskich 46 (przed bramą) 08.07.2014
ul. Powstańców Śląskich 52 (przy bramie) 18.07.2014
ul. Powstańców Śląskich 54 (na miejscu parkingowym) 08.08.2014
ul. Powstańców Śląskich 56 (przy numerze 56) 03.06.2014
ul. Powstańców Śląskich 58 (na parkingu przed budynkiem) 23.05.2014, 07.10.2014
ul. Powstańców Śląskich 82 (przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej) 14.10.2014
ul. Powstańców Śląskich 97-111, ul. Wielka 9-15, ul. Zaporoska 42-62 (w okolicach osłony śmietnikowej) 26.09.2014, 24.10.2014, 21.11.2014, 25.11.2014
ul. Powstańców Śląskich 112 21.11.2014
ul. Powstańców Śląskich 116 (od strony garaży) 03.10.2014
ul. Powstańców Śląskich 121-125 / pl. Powstańców Śląskich 15-19 (wnętrze podwórzowe) 09.12.2014
ul. Powstańców Śląskich 127 (przy pojemnikach na odpady) 22.08.2014
ul. Powstańców Śląskich 129 (przy wejściu do klatki) 13.06.2014
ul. Powstańców Śląskich 135 (przy tylnym wejściu do budynku) 22.08.2014
ul. Pretficza 3-5A (koło osłony śmietnikowej) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 09.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014
ul. Radosna 24,26,28 (na wprost bram wejściowych, na miejscach postojowych) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014
ul. Radosna 36 (przy osłonie śmietnikowej) 10.10.2014
ul. Sanocka 7 (przy szczycie budynku) 22.07.2014
ul. Sanocka 9-15 (między budynkami) 19.09.2014
ul. Słowicza 10-12 / ul. Wandy 30-34 (podwórze) 28.11.2014
ul. Sudecka 103A, 103B/Sztabowa (przy osłonie śmietnikowej) 12.11.2014
ul. Swobodna 10-16 (obok pojemników na odpady lub na parkingu) 23.05.2014, 26.08.2014, 19.09.2014, 12.12.2014
ul. Swobodna 73 (pod wejściem do budynku) 08.07.2014
ul. Sztabowa 51-61 18.11.2014
ul. Sztabowa 75 (obok pojemników) 26.09.2014, 16.12.2014, 29.12.2014
ul. Sztabowa 82 (w okolicy osłony śmietnikowej) 04.11.2014
ul. Sztabowa 89 (przy bramie) 17.10.2014
ul. Sztabowa 96 (przy komorze śmietnikowej) 24.06.2014, 16.12.2014
ul. Wandy, Powstańców Śląskich, Hallera, Krakusa (wnętrze podwórzowe przy pojemnikach na odpady) 05.09.2014, 10.10.2014, 07.11.2014, 02.12.2014
ul. Wandy, Powstańców Śląskich, Sztabowa, Spadochroniarzy (wnętrze podwórzowe przy pojemnikach na odpady) 05.09.2014, 10.10.2014, 07.11.2014, 02.12.2014, 05.12.2014
ul. Wandy 7 (przy osłonie śmietnikowej) 05.09.2014
ul. Wandy 14-16 (przy osłonie śmietnikowej) 13.05.2014, 15.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Wandy 15-17 (obok pojemników na odpady) 30.05.2014, 01.07.2014, 19.08.2014
ul. Zaporoska 30-32 (przy osłonie śmietnikowej) 13.06.2014, 09.09.2014
ul. Zaporoska 64 (z boku budynku) 01.07.2014
ul. Zaporoska 77 (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014
ul. Zielińskiego 49 (przy osłonach śmietnikowych) 04.11.2014
OSIEDLE PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE
pl. Wróblewskiego 1 (przy budynku z lewej strony) 30.05.2014
pl. Zgody 3-7 (przy osłonie śmietnikowej) 10.06.2014, 25.11.2014
ul. Brzeska 18 04.11.2014
ul. Brzeska 21 18.11.2014
ul. Chudoby 10 (od strony podwórka) 30.05.2014
ul. Chudoby 15 ( przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 12.12.2014
ul. Chudoby 18 ( przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 20.06.2014, 22.07.2014, 22.08.2014, 26.09.2014, 17.10.2014, 25.11.2014, 12.12.2014
ul. Dąbrowskiego 27-31 (przy ścianie budynku nr 31 bądź 35) 24.06.2014, 27.06.2014, 17.10.2014
ul. Dworcowa 28 (w podwórzu, przy garażach) 24.06.2014, 27.06.2014, 09.09.2014
ul. Generała Prądzyńskiego 8-10 (przy osłonie śmietnikowej) 25.11.2014
ul. Generała Prądzyńskiego 22 (przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 12.12.2014
ul. Generała Prądzyńskiego 3 / Traugutta 75 OF (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 20.06.2014, 22.07.2014, 22.08.2014, 26.09.2014, 17.10.2014, 25.11.2014, 12.12.2014
ul. Generała Prądzyńskiego 35 (przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014, 22.08.2014, 02.09.2014, 17.10.2014, 12.12.2014
ul. Generała Prądzyńskiego 36 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 20.06.2014, 22.07.2014, 22.08.2014, 26.09.2014, 17.10.2014, 25.11.2014, 12.12.2014
ul. Generała Prądzyńskiego 47-63 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014
ul. Hauke Bosaka 3 (w podwórzu) 10.10.2014
ul. Hauke Bosaka 10-14 (przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 22.08.2014
ul. Hercena 4 (we wnętrzu podwórzowym) 10.06.2014, 19.08.2014, 14.10.2014, 16.12.2014
ul. Kniaziewicza 15 (na podwórkuj) 21.10.2014
ul. Kniaziewicza 21-25 (przy osłonie śmietnikowej) 04.07.2014, 12.08.2014
ul. Kniaziewicza 37 (przy osłonie śmietnikowej) 05.08.2014
ul. Komuny Paryskiej 58-60 (na zapleczu budynku) 01.08.2014
ul. Komuny Paryskiej 81-83 (we wnętrzu podwórzowym) 08.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 12.11.2014
ul. Komuny Paryskiej 84 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 24.06.2014, 22.07.2014, 26.08.2014, 26.09.2014, 24.10.2014, 25.11.2014, 05.12.2014
ul. Komuny Paryskiej 94 (przy budynku) 08.08.2014, 12.08.2014
ul. Kościuszki 100-106 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 30.09.2014
ul. Kościuszki 102 (przy osłonie śmietnikowej) 30.05.2014, 27.06.2014, 25.07.2014, 29.08.2014, 26.09.2014, 24.10.2014, 19.12.2014
ul. Kościuszki 112 (przy osłonie śmietnikowej) 16.12.2014
ul. Kościuszki 132-136 (przy osłonie śmietnikowej) 05.08.2014
ul. Kościuszki 158-160 (w podwórzu) 21.10.2014
ul. Kościuszki 169 (w podwórzu) 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Kościuszki 175 A / Więckowskiego 22 (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014, 26.08.2014, 24.10.2014, 05.12.2014
ul. Kościuszki 178 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 24.06.2014, 22.07.2014, 26.08.2014, 26.09.2014, 24.10.2014, 25.11.2014, 05.12.2014
ul. Kościuszki 188 A (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 24.06.2014, 22.07.2014, 26.08.2014, 26.09.2014, 24.10.2014, 25.11.2014, 05.12.2014
ul. Kościuszki 198 (przy budynku) 04.11.2014
ul. Krakowska 25/27 (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014, 26.08.2014, 24.10.2014, 16.12.2014
ul. Krasińskiego 15 A (w podwórzu) 28.11.2014
ul. Krasińskiego 25 (wnętrze podwórzowe, przy pojemnikach na odpady) 27.08.2014, 09.09.2014
ul.Łukasińskiego 10 (na podwórku) 21.10.2014
ul. Małachowskiego 20 (od strony podwórka) 30.05.2014
ul. Miernicza 5 (we wnętrzu podwórzowym) 15.07.2014
ul. Międzyrzecka 25-27 (naprzeciwko posesji) 04.11.2014
ul. Prądzyńskiego 47-63 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Pułaskiego 42 / Kościuszki 125 (na podwórku, obok osłony śmietnikowej) 10.06.2014, 19.08.2014, 14.10.2014, 21.10.2014, 16.12.2014
ul. Pułaskiego 69-71 (na podwórku, wjazd od strony ul. Pułaskiego) 09.09.2014, 12.09.2014, 21.10.2014
ul. Rakowiecka 56 (na terenie wspólnoty) 23.05.2014
ul. Szybka 1a-1f 09.12.2014
ul. Szybka 3 (przy budynku) 12.11.2014
ul. Świstackiego 2-4 (w podwórzu, obok osłony śmietnikowej) 01.07.2014. 05.08.2014, 23.09.2014, 09.12.2014
ul. Świstackiego 3 (we wnętrzu podwórzowym) 26.08.2014, 25.11.2014
ul. Świstackiego 5-13 (na parkingu, przy osłonie śmietnikowej) 01.08.2014, 21.10.2014
ul. Świstackiego 16 (obok pojemników na odpady) 05.12.2014
ul. Świstackiego 24 (obok pojemników na odpady) 27.06.2014, 29.08.2014, 28.10.2014, 19.12.2014
ul. Traugutta 35 (w podwórku) 21.10.2014
ul. Traugutta 58 B (przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014, 22.08.2014, 10.10.2014, 12.12.2014
ul. Traugutta 68 20.06.2014, 22.08.2014, 10.10.2014, 12.12.2014
ul. Traugutta 80-84 OF (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014, 26.08.2014, 10.10.2014, 04.11.2014, 12.12.2014
ul. Traugutta 94 OF (przy osłonie śmietnikowej) 26.08.2014, 24.10.2014, 05.12.2014
ul. Traugutta 122 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 20.06.2014, 22.07.2014, 22.08.2014, 26.09.2014, 10.10.2014, 25.11.2014, 12.12.2014
ul. Traugutta 135 (przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014, 22.08.2014, 10.10.2014, 12.12.2014
ul. Traugutta 142-144 (przy osłonie śmietnikowej) 05.12.2014
ul. Traugutta 146 (przy osłonie śmietnikowej) 25.11.2014
ul. Traugutta 147 (od strony podwórka, w pobliżu budynku) 26.08.2014
ul. Więckowskiego 5 (obok pojemników na odpady) 27.06.2014, 29.08.2014, 28.10.2014, 19.12.2014
ul. Więckowskiego 23 (obok pojemników na odpady) 27.06.2014, 29.08.2014, 28.10.2014, 19.12.2014
ul. Więckowskiego 26 (obok pojemników na odpady) 27.06.2014, 29.08.2014, 28.10.2014, 19.12.2014
ul. Zgodna 2-6 (przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014
ul. Zgodna 17 (we wnętrzu podwórzowym) 20.06.2014
OSIEDLE TARNOGAJ
ul. Gazowa 20-22 (obok osłony śmietnikowej) 27.05.2014, 15.07.2014, 23.09.2014, 18.11.2014
ul. Henrykowska 2 (przy osłonie śmietnikowej) 05.08.2014, 12.11.2014, 28.11.2014
ul. Henrykowska 9 (przy osłonie śmietnikowej) 05.08.2014, 28.10.2014, 28.11.2014
ul. Jesionowa 23-25 (obok osłony śmietnikowej) 27.05.2014, 03.06.2014, 16.06.2014, 21.07.2014
08.08.2014, 16.09.2014, 23.09.2014, 30.09.2014, 07.10.2014, 14.10.2014, 21.10.2014, 28.10.2014, 04.11.2014, 18.11.2014, 25.11.2014, 02.12.2014. 09.12.2014, 16.12.2014
ul. Jesionowa 30 (przy osłonie śmietnikowej) 12.09.2014, 02.12.2014
ul. Klimasa (przy osłonie śmietnikowej, od strony ul. Złotostockiej) 21.10.2014,
ul. Klimasa / ul. Złotostocka 23-35 (teren zielony na rogu ulic, przy pojemnikach) 08.07.2014, 05.09.2014, 16.12.2014
ul. Klimasa 21 (przy osłonie śmietnikowej) 21.11.2014
ul. Klimasa 35 (przy osłonie śmietnikowej) 21.10.2014
ul. Nyska 21-31 (na podwórku na wysokości nr 21) 01.07.2014
ul. Nyska 24-36 (przy osłonie śmietnikowej) 05.09.2014, 14.10.2014
ul. Nyska 63-65 (przy pojemnikach na odpady) 26.08.2014, 02.09.2014
ul. Otmuchowska 7 (przy osłonie śmietnikowej) 30.09.2014
ul. Paczkowska 30-34 (od strony podwórka) 12.09.2014
ul. Paczkowska 38 (od strony podwórka) 28.10.2014, 16.12.2014
ul. Paczkowska 44 – 46a (przy osłonie śmietnikowej) 01.08.2014, 10.10.2014, 02.12.2014
ul. Piękna 5-19 (przy osłonie śmietnikowej) 21.10.2014
ul. Piękna 44 (we wnętrzu podwórzowym) 02.09.2014, 16.09.2014, 04.11.2014, 28.11.2014
ul. Piękna 56E (obok osłony śmietnikowej) 05.08.2014
ul. Piękna 64 (przy osłonie śmietnikowej) 16.12.2014
ul. Sernicka 1-5 (od strony podwórka) 12.09.2014
ul. Sernicka 14 (przy osłonie śmietnikowej) 05.08.2014, 19.09.2014, 16.12.2014
ul. Sernicka 19 (przy osłonie śmietnikowej) 21.07.2014, 14.10.2014
ul. Sernicka 38 (przy osłonie śmietnikowej) 13.05.2014, 15.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Tarnogajska 35 (przy kontenerze) 01.07.2014, 02.09.2014
ul. Tarnogajska 37 (przy osłonie śmietnikowej) 01.08.2014, 12.12.2014
ul. Tarnogajska 43 (przy osłonie śmietnikowej) 05.08.2014, 24.10.2014
ul. Tarnogajska 47 (przy osłonie śmietnikowej) 12.12.2014
ul. Tarnogajska 49 (przy osłonie śmietnikowej) 01.07.2014, 02.09.2014
ul. Tarnogajska 59 (przy osłonie śmietnikowej) 01.07.2014, 05.08.2014, 02.09.2014, 12.12.2014
ul. Złotostocka 6 / ul. Klimasa (teren zielony) 02.09.2014, 28.10.2014, 16.12.2014
ul. Złotostocka 21 (przy osłonie śmietnikowej) 05.08.2014
ul. Złotostocka 23 (przy osłonie śmietnikowej) 28.10.2014, 16.12.2014
ul. Złotostocka 24 (przy pojemnikach na odpady) 23.05.2014, 16.06.2014, 14.10.2014
ul. Złotostocka 35 (przy osłonie śmietnikowej) 04.07.2014, 28.10.2014, 16.12.2014
OSIEDLE WOJSZYCE
ul. Grota Roweckiego 65 (we wnętrzu podwórzowym, od strony ul. Snopkowej) 28.10.2014
ul. Jasienicy (na terenie nieutwardzonym) 23.09.2014, 02.12.2014
ul. Pawia 14-14C 20.05.2014, 22.07.2014, 23.09.2014, 25.11.2014
ul. Pawia 14A-14B (przy osłonie śmietnikowej, bądź w środku osłony) 20.05.2014, 22.07.2014, 23.09.2014, 25.11.2014
ul. Pawia 30, 30A (obok osłony śmietnikowej) 07.10.2014
ul. Pawia 38 (we wnętrzu podwórzowym) 03.10.2014
ul. Przystankowa 7-7A (obok osłony śmietnikowej) 20.05.2014, 22.07.2014, 23.09.2014, 25.11.2014
Sprawdź harmonogramy wywozu – pobierz aplikację: