Sektor 1 – Śródmieście i Stare Miasto

Uwaga od dnia 15.01.2015 r. informacje o datach podstawienia kontenerów będą dostępne pod adresem:

Sektor 1 – Śródmieście i Stare Miasto

Link do mapy:  http://gabaryty.ekosystem.wroc.pl/.

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA DATA PODSTAWIENIA KONTENERA
OSIEDLE BISKUPIN SĘPOLNO DĄBIE BARTOSZOWICE
ul. 9 maja 14 (przy bramie) 17.10.2014
ul. 9 maja 24 (na zielonym placyku naprzeciw bramy) 19.09.2014
ul. 9 maja 50 22.08.2014
ul. 9 maja 54 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Abramowskiego 1 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Bacciarellego 8-10 (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014
ul. Bacciarellego 15 – zatoka parkingowa 18.07.2014
ul. Bacciarellego 33 – zatoka parkingowa 25.07.2014, 10.10.2014
ul. Bacciarellego 38 08.08.2014, 19.12.2014
ul. Bacciarellego 50 – przy śmietniku 28.11.2014
ul. Bacciarellego 51 – zatoka parkingowa 01.08.2014
ul. Bacciarellego 73 – zatoka parkingowa 12.09.2014
ul. Becka / Partyzantów 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Belwederczyków / Jezierskiego 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Borelowskiego / Sierakowskiego 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Braci Gierymskich /Kotsisa 11.07.2014, 17.10.2014
ul. Canaletta 2A – parking przed budynkiem 06.06.2014, 03.10.2014
ul. Dembowskiego (naprzeciw wylotu ul. Okrzei) 01.08.2014
ul. Dembowskiego / Tramwajowa 11.07.2014, 17.10.2014
ul. Dembowskiego 38 (na miejscu postojowym przed bramą budynku) 11.07.2014
ul. Dembowskiego 82 (na miejscu postojowym przed bramą budynku) 17.10.2014
ul. Gersona 39A – parking 11.07.2014, 12.12.2014
ul. Jezierskiego 9 07.10.2014
ul. Kazimierska 17 12.09.2014, 26.09.2014
ul. Kazimierska/Pastelowa 11.07.2014, 20.10.2014
ul. Kosynierów Gdyńskich / Monte Casino 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Kosynierów Gdyńskich 44 (przy garażu, od strony muru) 16.06.2014
ul. Kosynierów Gdyńskich 42 (przy ścianie szczytowej) 17.10.2014
ul. Kosynierów Gdyńskich 67 (pod bramą) 05.12.2014
ul. Kotsisa 36 (przed główną bramą, na chodniku) 16.06.2014
ul. Libelta 2 B (przy bramie) 25.07.2014, 19.09.2014
ul. Malczewskiego 2 (przy trzepaku) 25.07.2014
ul. Mickiewicza 55 A (obok obudowy śmietnika) 30.05.2014, 05.09.2014
ul. Mielczarskiego 2A (od strony podwórka, przy osłonie śmietnikowej) 18.07.2014
ul. Monte Casino/Mierosławskiego 19.08.2014, 19.09.2014 , 10.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Noakowskiego / Orłowskiego 11.07.2014, 17.10.2014
ul. Norblina / Sempołowskiej 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Nulla / Pierwszej Dywizji 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Nulla 28 (koło ogródka) 11.07.2014
ul. Nulla 32-36 (obok miejsca gromadzenia odpadów) 26.09.2014
ul. Okrzei 13 / ul. Pierwszej Dywizji (przy skrzyżowaniu) 20.06.2014, 12.08.2014
ul. Okrzei 15 (od strony ul. Pierwszej Dywizji) 28.11.2014
ul. Okrzei 27 (od ulicy, na chodniku, przy ogródkach) 06.06.2014
ul. Olszewskiego 23 (wewnętrzny dziedziniec) 18.11.2014
ul. Olszewskiego 30 (od strony bramy głównej, na chodniku) 29.08.2014
ul. Olszewskiego 69 (od podwórka, przy budce z lodami) 16.09.2014
ul. Olszewskiego 74 (od strony głównej, na chodniku) 29.08.2014
ul. Olszewskiego 77 30.09.2014
ul. Olszewskiego 87 (w podwórku, obok wejścia do piwnicy) 30.05.2014
ul. Olszewskiego 88 (na chodniku przed bramą) 27.06.2014
ul. Olszewskiego 94 (na chodniku przed bramą) 27.06.2014
ul. Olszewskiego 95 (obok garaży pomiędzy ul. Kotsisa i Stanisławskiego) 13.06.2014
ul. Olszewskiego 97 (od podwórka) 25.07.2014
ul. Olszewskiego 108 (od podwórka) 28.11.2014
ul. Olszewskiego 133-141 – szczyt budynku 29.08.2014
ul. Orłowskiego 24 (naprzeciwko bramy wjazdowej) 21.11.2014
ul. Partyzantów / Waryńskiego 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Partyzantów 2 (przed budynkiem) 07.10.2014
ul. Partyzantów 4 (przed nieruchomością) 23.09.2014
ul. Partyzantów 11 (przy osłonie śmietnikowej) 26.09.2014
ul. Partyzantów 47 (naprzeciw budynku na trawniku) 23.09.2014
ul. Partyzantów 83 (przed budynkiem) 27.06.2014
ul. Potebni 4 (na placyku między budynkami ul. Potebni 4 i 6) 27.06.2014
ul. Potebni 12 (przzy osłonie śmietnikowej) 23.09.2014
ul. Potebni 30 (na chodniku przed budynkiem) 23.05.2014
ul. Promień / Sempołowskiej 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Promień 33 – zatoka parkingowa 14.11.2014
ul. Promień 9 (teren utwardzony przy ścianie bocznej budynku) 30.05.2014, 06.06.2014
ul. Pugeta / Wittiga 13.06.2014, 22.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Sempołowskiej 64A – parking 06.06.2014, 22.08.2014, 05.12.2014
ul. Sempołowskiej 67 – przy obudowie śmietnika 04.07.2014, 21.11.2014, 26.09.2014
ul. Siemiradzkiego 1A (na chodniku przy bramie wjazdowej) 25.07.2014
Skwer Powstańców Warszawskich 13.06.2014, 15.08.2014, 17.10.2014, 05.12.2014
ul. Sowińskiego 4 (naprzeciw bramy od strony ogródków) 26.09.2014
ul. Sowińskiego 7 (przy osłonie śmietnikowej) 05.08.2014
ul. Spółdzielcza 22-24 (na podjeździe pomiędzy budynkami) 07.11.2014
ul. Stanisławskiego 4 (na chodniku przed bramą) 27.06.2014
ul. Stanisławskiego 35 (na chodniku, róg ul. Braci
Gierymskich)
05.08.2014
ul. Tramwajowa 2 (przed wejściem do nieruchomości) 16.09.2014
ul. Wojtkiewicza 10 (przed bramą, na chodniku) 16.09.2014
OSIEDLE NADODRZE
pl. Staszica 6 (obok osłony śmietnikowej) 15.07.2014, 18.07.2014
pl. Staszica 36-46 (przy pojemnikach na szkła 25.07.2014,
pl. Strzelecki 5 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014
pl. Strzelecki 13 (we wnętrzu podwórzowym) 21.11.2014
pl. Św. Macieja 3, ul. Probusa 7 22.07.2014, 26.08.2014, 23.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 29.12.2014
pl. św. Macieja 10, ul. Pobożnego 22-24 (we wnętrzu podwórzowym) 20.06.2014, 29.07.2014, 29.08.2014, 30.09.2014, 28.10.2014, 28.11.2014, 29.12.2014
pl. św. Macieja 12 (na chodniku) 20.06.2014, 27.06.2014
pl. św. Macieja 18 (obok pojemników na odpady) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 02.12.2014
pl. św. Macieja 21 (obok pojemników na odpady) 16.06.2014, 15.07.2014, 05.08.2014, 12.09.2014, 10.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Biskupa Tomasza 7, ul. Łowiecka, pl. Staszica (wnętrze podwórzowe) 27.05.2014, 03.06.2014, 22.07.2014
ul. Brodatego 6 (przy osłonie śmietnikowej) 01.08.2014, 02.09.2014
ul. Chrobrego 4 (przy miejscu gromadzenia odpadów) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 14.11.2014, 02.12.2014
ul. Chrobrego 13 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 11.07.2014, 25.07.2014, 08.08.2014, 22.08.2014, 02.09.2014, 16.09.2014, 30.09.2014, 14.10.2014, 28.10.2014, 12.11.2014, 25.11.2014, 02.12.2014, 19.12.2014
ul. Chrobrego 16 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 11.07.2014, 25.07.2014, 08.08.2014, 22.08.2014, 09.09.2014, 07.10.2014, 07.11.2014, 28.11.2014, 19.12.2014
ul. Chrobrego 25 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 11.07.2014, 25.07.2014, 08.08.2014, 22.08.2014, 09.09.2014, 07.10.2014, 07.11.2014, 28.11.2014, 19.12.2014
ul. Chrobrego 37 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 11.07.2014, 25.07.2014, 08.08.2014, 22.08.2014, 02.09.2014, 16.09.2014, 30.09.2014, 14.10.2014, 28.10.2014, 12.11.2014, 25.11.2014, 02.12.2014, 19.12.2014
ul. Chrobrego 42 (z boku budynku Chrobrego 42) 10.06.2014, 19.08.2014, 14.10.2014, 16.12.2014
ul. Cybulskiego 22-28 (przy pojemniku na odpady) 07.10.2014
ul. Cybulskiego 35, 35 A (przy pojemnikach na odpady) 03.06.2014, 22.07.2014
ul. Dubois 8 – 10 (przy pojemnikach na odpady) 01.08.2014
ul. Dubois 22a (przy pojemnikach na odpady) 03.06.2014, 01.08.2014
ul. Dubois 23 – 29 (obok osłony śmietnikowej, na wprost klatki 29) 08.08.2014, 21.10.2014, 28.10.2014
ul. Jagiellończyka 10 (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014, 11.07.2014, 25.07.2014, 08.08.2014, 22.08.2014, 09.09.2014, 07.10.2014, 07.11.2014, 28.11.2014, 19.12.2014
ul. Jagiellończyka 29 (przy osłonie śmietnikowej) 29.07.2014,
ul. Jagiellończyka 46 12.09.2014, 12.12.2014
ul. Jedności Narodowej 45-45 a (we wnętrzu podwórzowym) 26.09.2014
ul. Jedności Narodowej 51 (wnętrze podwórzowe) 22.07.2014, 26.08.2014, 12.09.2014, 23.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 29.12.2014
ul. Jedności Narodowej 61-65 (wnętrze podwórzowe) 22.07.2014, 26.08.2014, 23.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014
ul. Jedności Narodowej 73 (we wnętrzu podwórzowym) 21.10.2014, 12.11.2014, 14.11.2014, 28.11.2014, 29.12.2014
ul. Jedności Narodowej 82 (wnętrze podwórzowe) 29.07.2014, 29.08.2014, 30.09.2014, 28.10.2014, 28.11.2014, 29.12.2014
ul. Jedności Narodowej 108 (wnętrze podwórzowe) 03.06.2014, 06.06.2014, 13.06.2014, 16.06.2014. 15.07.2014, 01.08.2014, 03.10.2014, 21.10.2014, 19.12.2014
ul. Jedności Narodowej 153a (od strony podwórza) 19.08.2014
ul. Jedności Narodowej 174 (przy osłonie śmietnikowej) 12.08.2014
ul. Kaszubska 15 (z tyłu budynku, przy pojemnikach na odpady) 08.07.2014
ul. Kilińskiego 22 (we wnętrzu podwórzowym) 27.06.2014, 19.09.2014, 24.10.2014
ul. Kręta 2  (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 04.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 02.12.2014
ul. Kręta 5-7 (wnętrze podwórzowe) 23.05.2014
ul. Kręta 16  (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 04.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 02.12.2014
ul. Kurkowa 21 (we wnętrzu podwórzowym, obok osłony śmietnikowej) 15.07.2014
ul. Kurkowa 39, ul. Kaszubska, ul. Otwarta (wnętrze podwórzowe) 10.06.2014
ul. Kurkowa 40-42, ul. Składowa (wnętrze podwórzowe) 10.06.2014
ul. Łokietka 3 (od podwórza) 11.07.2014
ul. Łokietka 13 (obok pojemników na odpady) 16.06.2014, 15.07.2014, 05.08.2014, 12.09.2014, 10.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Myśliwska 5 (obok pojemników na odpady) 16.06.2014, 15.07.2014, 05.08.2014, 12.09.2014, 10.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Niemcewicza 28 (obok pojemników na odpady) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 02.12.2014
ul. Nobla, ul. Paulińska, ul. Pomorska, ul. Rydygiera 10.06.2014, 15.07.2014, 22.07.2014, 29.08.2014,26.09.2014, 24.10.2014, 25.11.2014, 29.12.2014
ul. Ołbińska 8-10 (wnętrze podwórzowe) 23.05.2014
ul. Pobożnego 5-7 (wnętrze podwórzowe) 22.07.2014, 26.08.2014, 23.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 29.12.2014
ul. Pobożnego 10-18, ul. Niemcewicza 6 (przy osłonie śmietnikowej) 27.06.2014, 07.11.2014
ul. Pomorska 4-6-8 29.08.2014, 16.09.2014, 05.12.2014
ul. Pomorska 9 (przy osłonie śmietnikowej) 12.09.2014, 12.11.2014
ul. Pomorska 28, 30 (przy pojemnikach) 15.07.2014, 18.07.2014, 26.08.2014
ul. Poniatowskiego 14 (przy miejscu gromadzenia odpadów) 20.06.2014, 18.07.2014, 12.08.2014, 16.09.2014, 21.10.2014, 21.11.2014, 19.12.2014
ul. Ptasia 15 (przy pojemnikach na odpady) 03.06.2014
ul. Roosevelta 12 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 04.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 02.12.2014
ul. Roosevelta 23 (przy osłonie śmietnikowej) 25.07.2014
ul. Roosevelta 28 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 04.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 02.12.2014
ul. Rostafińskiego 5 (od strony podwórza) 30.05.2014
ul. Rostafińskiego 8 (od strony podwórza) 30.05.2014, 13.06.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 05.08.2014, 12.09.2014, 10.10.2014, 18.11.2014,
09.12.2014
ul. Rydygiera 11 (obok pojemników na odpady) 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 02.12.2014
ul. Rydygiera 17 (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 12.08.2014, 14.10.2014, 16.12.2014
ul. Rydygiera 25 (przy miejscu gromadzenia odpadów) 20.06.2014, 18.07.2014, 12.08.2014, 16.09.2014, 21.10.2014, 21.11.2014, 19.12.2014
ul. Rydygiera 29 (obok pojemników na odpady) 30.05.2014, 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 02.12.2014
ul. Rydygiera 34-36 / ul. Paulińska / ul. Pomorska / ul. Wąska (wnętrze podwórzowe) 16.09.2014
ul. Rydygiera 47 (obok pojemników na odpady) 20.06.2014, 18.07.2014, 12.08.2014, 16.09.2014, 21.10.2014, 21.11.2014, 19.12.2014
ul. Słowiańska 1-9 (wnętrze podwórzowe) 23.05.2014
ul. Słowiańska 4 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 04.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 02.12.2014
ul. Słowiańska 17 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 04.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 02.12.2014
ul. Słowiańska 25-39 04.07.2014, 05.09.2014, 07.11.2014
ul. Słowiańska 31 (przy osłonie śmietnikowej) 09.12.2014
ul. Św. Wincentego 3 (we wnętrzu podwórzowym) 21.11.2014
ul. Św. Wincentego 23 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 11.07.2014, 25.07.2014, 08.08.2014, 22.08.2014, 02.09.2014, 16.09.2014, 30.09.2014, 14.10.2014, 28.10.2014, 12.11.2014, 25.11.2014, 02.12.2014, 19.12.2014
ul. Św. Wincentego 39 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 11.07.2014, 25.07.2014, 08.08.2014, 22.08.2014, 09.09.2014, 07.10.2014, 07.11.2014, 28.11.2014, 19.12.2014
ul. Trzebnicka 3 (obok pojemników na odpady) 16.06.2014, 11.07.2014,15.07.2014, 05.08.2014, 12.09.2014, 10.10.2014, 18.11.2014, 28.11.2014, 09.12.2014
ul. Trzebnicka 19 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 11.07.2014, 25.07.2014, 08.08.2014, 22.08.2014,02.09.2014, 16.09.2014, 30.09.2014, 14.10.2014, 28.10.2014, 12.11.2014, 25.11.2014, 02.12.2014, 19.12.2014
ul. Wyspa Słodowa 7 (przy budynku) 10.06.2014
OSIEDLE OŁBIN
ul. Barlickiego 7 (wnętrze podwórkowe) 19.08.2014,21.11.2014
ul. Barlickiego, ul. Kluczborska, ul. Pestalozziego, ul. Żeromskiego (wnętrze podwórzowe) 20.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 26.08.2014, 23.09.2014, 21.10.2014, 18.11.2014, 16.12.2014
ul. Barlickiego, ul. Kluczborska, ul. Nowowiejska, ul. Żeromskiego (wnętrze podwórzowe) 16.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 16.09.2014, 14.10.2014, 18.11.2014, 16.12.2014
ul. Barlickiego 37 (przy osłonie śmietnikowej) 27.06.2014
ul. Bujwida 35 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Bujwida 41a 01.07.2014, 18.07.2014, 29.08.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Bujwida 43 (wnętrze podwórzowe) 05.09.2014, 17.10.2014, 07.11.2014
ul. Cinciały 10 (przy osłonie śmietnkowej) 27.06.2014
ul. Czerwonego Krzyża 11-13 (przy osłonie śmietnikowej) 21.10.2014
ul. Damrota 3 (przy osłonie śmietnikowej) 27.06.2014
ul. Damrota 23 (przy pojemnikach na odpady) 27.06.2014, 05.08.2014, 08.08.2014
ul. Damrota 30 (pomiędzy budynkami nr 32 a nr 44) 01.08.2014, 05.12.2014
ul. Damrota 51 (przy parkingu) 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 05.12.2014
ul. Daszyńskiego 5-11 – podwórko- parking ul.J. Narodowej 155 27.06.2014, 07.11.2014
ul. Daszyńskiego 7 (przed budynkiem) 26.09.2014
ul. Daszyńskiego 10 (przy pojemnikach na odpady) 12.09.2014
ul. Daszyńskiego 12 (na podwórku) 03.10.2014
ul. Daszyńskiego 18 (we wnętrzu podwórzowym) 17.10.2014
ul. Daszyńskiego 19 (we wnętrzu podwórzowym) 23.09.2014
ul. Cinciały, ul. Daszyńskiego, ul. Miarki, ul. Wyszyńskiego (od podwórka pod bramą ul. Daszyńskiego 34) 01.07.2014
ul. Daszyńskiego 37-39 (przy pojemnikach na odpady zmieszane) 20.06.2014, 12.09.2014
ul. Daszyńskiego 52/54 (od podwórka, przy osłonie śmietnikowej) 18.07.2014
ul. Daszyńskiego / ul. Jaracza / ul. Lompy / ul. Orzeszkowej (we wnętrzu podwórzowym) 29.07.2014
ul. Dolna 22 (przy osłonie śmietnikowej) 13.06.2014
ul. E.Stein 8-12 – przed budynkiem 19.09.2014
ul. E.Stein 14 – (wnętrze podwórkowe) 19.08.2014, 09.09.2014, 10.10.2014, 14.11.2014, 12.12.2014
ul. Gdańska / ul. Nowowiejska 112-114 / ul. Piastowska / ul. Sopocka 20.06.2014, 11.07.2014, 18.07.2014
ul. Górnickiego 21 (we wnętrzu podwórzowym) 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 05.12.2014
ul. Igielna 8-9 / ul. Więzienna 30 / ul. Kotlarska 32 (we wnętrzu podwórzowym) 26.09.2014
ul. Jaracza / ul. Nowowiejska 72A / ul. Orzeszkowej / ul. Prusa (obok pojemników
na odpady)
24.06.2014
ul. Jaracza 8 (we wnętrzu podwórzowym przy pojemnikach na odpady) 02.09.2014
ul. Jaracza 64 (przy komorze śmieciowej) 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 05.12.2014
ul. Jaracza 71-77 (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014
ul. Jaracza 80 b 01.08.2014, 05.12.2014
ul. Jedności Narodowej 95-97 (przy pojemnikach na odpady) 16.06.2014, 15.07.2014, 19.08.2014, 26.08.2014, 16.09.2014, 21.10.2014, 18.11.2014, 16.12.2014
ul. Jedności Narodowej 155 B (obok pojemników na śmieci) 07.11.2014
ul. Jedności Narodowej 157 A (na podwórzu) 07.11.2014
ul. Jedności Narodowej 162 (przy osłonie śmietnikowej) 13.06.2014, 27.06.2014
ul. Jedności Narodowej 166-168 (od podwórka, pod bramą) 06.06.2014
ul. Jedności Narodowej 172 (przy pojemnikach na odpady) 27.06.2014
ul. Jedności Narodowej 174 (przy pojemnikach na odpady zmieszane) 20.06.2014
ul. Jedności Narodowej 175 (przy pojemnikach na odpady) 27.06.2014
ul. Jedności Narodowej 179 (we wnętrzu podwórzowym) 07.10.2014
ul. Jedności Narodowej 180, ul. Ustronie (wnetrze blokowe) 10.06.2014, 05.12.2014
ul. Kluczborska 7 (przy osłonie śmietnikowej) 18.08.2014
ul. Kluczborska 14 (przy osłonie śmietnikowej) 01.07.2014, 29.07.2014, 26.08.2014, 30.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 29.12.2014
ul. Kluczborska 21 (od podwórza, przy budynku) 12.09.2014
ul. Kluczborska 32/34 06.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 26.08.2014 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 05.12.2014
ul. Kluczborska 41 20.06.2014
ul. Ledóchowskiego 4 (przy osłonie śmietnikowej) 10.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 16.09.2014, 14.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Liskego 15 (przy osłonie śmietnikowej) 26.09.2014
ul. Lompy 6 (naprzeciwko budynku Lompy 6, wjazd na wnętrze od ul. Lompy 2-4) 12.08.2014
ul. Lompy 9 (przy osłonie śmietnikowej) 14.11.2014
ul. Lompy 17 (od podwórka, przy osłonie śmietnikowej) 22.07.2014
ul. Lompy 23 (obok pojemnika na odpady) 07.11.2014
ul. Matejki 11 (wnętrze podwórzowe, ) 19.08.2014, 09.09.2014, 10.10.2014, 14.11.2014, 12.12.2014
ul. Matejki 13 (wnętrze podwórzowe, ) 05.08.2014
ul. Matejki 16 (wnętrze podwórzowe, przy budynku) 19.08.2014, 09.09.2014, 10.10.2014, 14.11.2014, 12.12.2014
ul. Matejki 18-20 (przy osłonie śmietnikowej) 29.07.2014, 12.09.2014
ul. Matejki 22 – w podwórku 23.05.2014
ul. Miarki 1 (przy pojemnikach na odpady) 27.06.2014
ul. Miarki 6-10 (w podwórku) 23.05.2014, 05.12.2014
ul. Miarki 9 (od strony podwórza) 05.08.2014, 19.08.2014
ul. Miarki 20 (od podwórka pod bramą) 18.07.2014, 12.08.2014
ul. Młodnickiego 12 08.08.2014
ul. Młodnickiego 26 11.07.2014, 26.08.2014, 29.08.2014, 23.09.2014, 24.10.2014, 21.11.2014, 29.12.2014
ul. Mosbacha 4-8 (przy osłonie śmietnikowej) 30.05.2014, 25.07.2014, 26.09.2014, 28.11.2014
ul. Na Szańcach 12 (we wnętrzu podwórzowym, przy
pojemnikach na odpady)
01.08.2014
ul. Nowowiejska 7 / ul. Wygodna (wnętrze podwórzowe) 19.12.2014
ul. Nowowiejska 12 (przy osłonie śmietnikowej) 29.07.2014, 08.08.2014, 17.10.2014
ul. Nowowiejska 28 (w podwórku) 15.08.2014, 18.11.2014
ul. Nowowiejska 32 (w podwórku) 12.11.2014
ul. Nowowiejska 52-54 (obok pojemników na odpady) 27.06.2014, 11.07.2014
ul. Nowowiejska 56-58 (obok pojemników na odpady) 27.06.2014, 11.07.2014
ul. Nowowiejska 62 (obok pojemników na odpady) 18.07.2014
ul. Nowowiejska 64-66 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 19.12.2014
ul. Nowowiejska 65 (od podwórza, naprzeciwko bramy) 05.12.2014
ul. Nowowiejska 72 A (przy miejscu zbiórki odpadów) 19.09.2014, 21.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Nowowiejska 88 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 12.12.2014
ul. Nowowiejska 92B 01.07.2014, 29.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 12.12.2014
ul. Nowowiejska 104 A (wnętrze podwórzowe, obok pojemników na odpady) 11.07.2014
ul. Nowowiejska 112-114 (od podwórka na ogrodzonym miejscu) 22.08.2014
ul. Nowowiejska, ul. Wygodna, ul. Żeromskiego (wnętrze podwórzowe) 16.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 16.09.2014, 14.10.2014, 18.11.2014, 16.12.2014,
ul. Oleśnicka 7 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 04.07.2014, 18.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 10.10.2014, 02.12.2014
ul. Oleśnicka 12 (przy pojemnikach na odpady) 03.06.2014, 01.07.2014, 05.08.2014, 02.09.2014, 07.10.2014, 04.11.2014, 02.12.2014
ul. Oleśnicka 15 a (przy pojemnikach na odpady) 27.05.2014, 24.06.2014, 29.07.2014, 26.08.2014, 30.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 19.12.2014
ul. Oleśnicka 18 (przy pojemnikach na odpady) 27.05.2014, 24.06.2014, 29.07.2014, 26.08.2014, 30.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014, 19.12.2014
ul. Orzeszkowej 38 (przy pojemnikach na odpady) 27.06.2014
ul. Orzeszkowej 44 (przy pojemnikach na odpady) 27.06.2014
ul. Orzeszkowej 46 (od podwórka pod bramą) 01.07.2014, 18.07.2014
ul. Orzeszkowej 47 (przy osłonie śmietnikowej) 13.06.2014
ul. Orzeszkowej 69 (we wnętrzu podwórzowym, przy pojemnikach na odpady) 18.07.2014
ul. Orzeszkowej 86 (we wnętrzu podwórzowym) 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 05.12.2014
ul. Piastowska 48 (od strony ulicy, przy żywopłocie) 24.06.2014, 27.06.2014
ul. Piastowska 53 (przy osłonie śmietnikowej) 23.09.2014, 14.11.2014
ul. Poniatowskiego 3 A (przy pojemnikach na odpay) 16.09.2014
ul. Prusa 5a (wnętrze podwórzowe) 11.07.2014, 19.08.2014, 21.11.2014
ul. Prusa 9c-f (obok pojemników) 26.09.2014
ul. Prusa 11 (wnętrze podwórzowe) 19.08.2014, 09.09.2014, 10.10.2014, 14.11.2014, 12.12.2014
ul. Prusa 25 (na chodniku) 10.10.2014
ul. Prusa 26 (przy pojemnikach na odpady) 18.07.2014, 28.11.2014, 12.12.2014
ul. Prusa 28 (od ulicy, przed wejściem do budynku) 27.06.2014
ul. Prusa 50 19.08.2014, 21.11.2014
ul. Prusa 71-73 (w podwórzu, przy budynku) 11.07.2014, 29.07.2014
ul. Prusa 93 (obok osłony śmietnikowej) 04.07.2014
ul. Reja 36 (przy górce, przy osłonie śmietnikowej) 04.07.2014, 01.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 05.12.2014
ul. Reja 40 A (przed bramą na podwórku) 30.09.2014
ul. Reja 43 ( przy osłonie smietnikowej) 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 16.12.2014
ul. Reja 50 (obok osłony śmietnikowej) 20.06.2014
ul. Reja 62, 64 (obok pojemników na odpady) 23.05.2014, 19.09.2014, 21.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Reja 72,72a,72b (przy osłonie śmietnikowej) 30.05.2014, 25.07.2014, 26.09.2014, 28.11.2014
ul. Reja 74-96 30.05.2014, 25.07.2014, 26.09.2014, 28.11.2014
ul. Sopocka 6 (na placu naprzeciw budynku) 23.09.2014, 14.11.2014
ul. Sienkiewicza 52-56 (wnętrze podwórzowe) 17.10.2014
ul. Sienkiewicza 96 (wnętrze podwórzowe) 24.10.2014, 21.11.2014
ul. Sienkiewicza 102 (w podwórzu) 30.09.2014
ul. Sienkiewicza 144 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 29.08.2014 09.09.2014, 14.11.2014, 16.12.2014
ul. Ukryta 15 (od ulicy, przed bramą, na jednym z miejsc parkingowych) 25.07.2014
ul. Walecznych 19 (we wnętrzu podwórzowym) 29.08.2014
ul. Walecznych 21 13.05.2014, 03.06.2014, 04.07.2014, 01.08.2014, 05.08.2014, 05.09.2014, 03.10.2014, 07.11.2014, 02.12.2014
ul. Walecznych 30 (przy miejscu zbiórki odpadów) 19.09.2014, 21.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Waryńskiego/Kosynierów Gdyńskich 19.08.2014, 19.09.2014 , 10.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Wygodna 13 (wnętrze podwórzowe) 15.07.2014
ul. Wyszyńskiego 59 19.08.2014, 12.11.2014
ul. Wyszyńskiego 104 (przy pojemnikach na odpady) 27.06.2014
ul. Wyszyńskiego 112 (pod bramą od podwórka) 30.09.2014
ul. Wyszyńskiego 117 (przy pojemnikach na odpady) 27.06.2014
ul. Żeromskiego 14 (od strony ulicy) 01.08.2014, 29.08.2014
ul. Żeromskiego 30 (przy pojemnikach na odpady) 10.06.2014, 08.07.2014, 12.08.2014, 09.09.2014, 14.10.2014, 18.11.2014, 09.12.2014
ul. Żeromskiego 32 (od strony podwórza) 08.07.2014, 22.08.2014, 10.10.2014
ul. Żeromskiego 39 (wnętrze podwórzowe) 15.07.2014, 26.08.2014, 29.08.2014
ul. Żeromskiego 64-66 (przy pojemnikach na odpady) 27.06.2014
ul. Żeromskiego 73 (we wnętrzu blokowym) 08.08.2014, 29.08.2014
ul. Żeromskiego 83 (wnętrze podwórzowe) 18.07.2014, 17.10.2014
OSIEDLE PLAC GRUNWALDZKI
pl. Grunwaldzki 4 (przy kontenerach na odpady) 01.08.2014
pl. Grunwaldzki 12-14 01.08.2014, 29.10.2014, 18.11.2014
pl. Grunwaldzki 15-21 (przy osłonie śmietnikowej) 17.10.2014, 21.11.2014
ul. Benedyktyńska 14-18 16.05.2014, 17.10.2014
ul. Benedyktyńska 15 (przy kontenerach na odpady) 01.08.2014, 12.09.2014, 19.09.2014, 26.09.2014, 18.11.2014, 12.12.2014
ul. Benedyktyńska 24 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Curie – Skłodowskiej, ul. Nauczycielska, ul. Nehringa 13.06.2014, 16.06.2014, 11.07.2014, 08.08.2014, 12.09.2014, 10.10.2014, 14.11.2014, 12.12.2014
ul. Curie – Skłodowskiej 45 (w podwórzu) 24.10.2014
ul. Górnickiego 4 (pod bramą od strony podwórka) 28.11.2014
ul. Grunwaldzka 10 (przy miejscu gromadzenia odpadów) 20.06.2014, 01.07.2014, 18.07.2014, 12.08.2014, 16.09.2014, 21.10.2014, 21.11.2014, 19.12.2014
ul. Grunwaldzka 19 (na podwórku) 17.10.2014
ul. Grunwaldzka 28 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 16.12.2014
ul. Grunwaldzka 32 (przy osłonie śmietnikowej) 13.06.2014, 24.06.2014, 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 12.12.2014
ul. Grunwaldzka 35 (wnętrze podwórzowe) 16.12.2014
ul. Grunwaldzka 46-48 (od podwórka, pod bramą) 06.06.2014
ul. Grunwaldzka 54 (przy osłonie śmietnikowej) 19.12.2014
ul. Grunwaldzka 60-66 (we wnętrzu podwórzowym) 05.08.2014
ul. Grunwaldzka 70 ( przy pojemnikach na odpady) 12.08.2014
ul. Ładna 20 (we wnętrzu podwórzowym) 29.08.2014
ul. Ładna 21 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Ładna 27 (przy osłonie śmietnikowej) 01.07.2014, 29.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Marcinkowskiego 10 (podwórze) 20.05.2014, 03.06.2014, 01.07.2014, 05.08.2014, 02.09.2014, 07.10.2014, 04.11.2014, 02.12.2014
ul. Minkowskiego 3 (wnętrze podwórzowe) 18.07.2014,
ul. Minkowskiego 5 (wnętrze podwórzowe) 22.08.2014, 23.09.2014, 24.10.2014, 25.11.2014, 12.12.2014
ul. Norwida 20 (we wnętrzu podwórzowym, przy budynku) 29.08.2014, 26.09.2014, 21.11.2014
ul. Norwida 40 (we wnętrzu podwórzowym) 19.09.2014, 26.09.2014, 14.10.2014
ul Pasteura 16 A ( przy osłonie śmietnokowej) 19.08.2014, 09.09.2014, 07.10.2014, 04.11.2014, 02.12.2014
ul. Piastowska 25 A (wnętrze podwórzowe) 16.06.2014, 01.07.2014, 05.08.2014, 02.09.2014, 07.10.2014, 12.11.2014, 02.12.2014
ul. Piastowska 26 (przy osłonie śmietnikowej) 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 12.12.2014
ul. Piastowska 34 (z tyłu nieruchomości na podwórku) 21.11.2014
ul. Piastowska 35 (przy osłonie śmietnikowej) 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 12.12.2014
ul. Reja 4 (obok wejścia do budynku) 10.06.2014
ul. Reja 9 (wnętrze podwórzowe) 25.11.2014
ul. Reja 11 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014
ul. Reja 15 (pod bramą od strony podwórka) 28.11.2014
ul. Reja 17 (w podwórzu) 05.08.2014
ul. Roentgena 9 (przy budynku) 10.10.2014
ul. Sępa – Szarzyńskiego / ul. Prusa / ul. Rozbrat (wnętrze podwórzowe) 16.09.2014
ul. Sępa – Szarzyńskiego 28 (przy trafostacji) 18.11.2014
ul. Sępa Szarzyńskiego 34-36 (wnętrze podwórzowe) 10.10.2014
ul. Sępa Szarzyńskiego 48-52 (wnętrze podwórzwe, obk osłony śmietnikowej) 22.08.2014, 28.10.2014
ul. Sępa Szarzyńskiego 63 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 16.12.2014
ul. Sępa Szarzyńskiego 76 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 16.12.2014
ul. Sępa Szarzyńskiego 80 (przy osłonie śmietnikowej) 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 12.12.2014
ul. Sępa Szarzyńskiego 83 (przy osłonie śmietnikowej) 23.05.2014, 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 16.12.2014
ul. Sienkiewicza 55 (od podwórka pod bramą) 01.07.2014, 29.08.2014
ul. Sienkiewicza 81 (od podwórka pod bramą) 18.07.2014, 29.07.2014,
ul. Sienkiewicza 95 A (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 19.12.2014
ul. Sienkiewicza 101-103 (na terenie posesji) 24.06.2014
ul. Sienkiewicza 105 (wnętrze podwórzowe) 20.05.2014, 03.06.2014, 01.07.2014, 05.08.2014, 02.09.2014, 07.10.2014, 12.11.2014, 02.12.2014
ul. Sienkiewicza 113 (przed budynkiem) 01.08.2014, 05.09.2014
ul. Sienkiewicza 127 (przy osłonie śmietnikowej) 13.06.2014, 01.07.2014, 02.09.2014, 04.11.2014, 18.11.2014, 12.12.2014
ul. Sienkiewicza 131 – w podwórku 13.06.2014
ul. Smoluchowskiego 28 (przy osłonie śmietnikowej) 29.08.2014
ul. Szczytnicka 18 (przy kontenerach na odpady) 01.08.2014
ul. Szczytnicka 39 (przy osłonie śmietnikowej) 11.07.2014
ul. Szczytnicka 46 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 19.12.2014
ul. Szczytnicka 54 (w podwórzu) 05.12.2014
ul. Wrocławczyka 42 (w podwórzu) 28.10.2014
ul. Wrońskiego 8 A (przy osłonie śmietnikowej) 16.06.2014, 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 19.12.2014
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 12 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 19.12.2014
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 18 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 09.09.2014, 14.11.2014, 19.12.2014
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 35 (wnętrze podwórzowe) 23.09.2014, 24.10.2014, 28.11.2014, 29.12.2014
ul. Wyszyńskiego 69, ul. Prusa, ul. Sępa – Szarzyńskiego (wnętrze podwórzowe) 10.06.2014
OSIEDLE PRZEDMIEŚCIE ŚWIDNICKIE
ul. Bałuckiego 1 / ul. Kościuszki 11 (przy garażach) 29.08.2014
ul. Czysta 2 (na miejscu parkingowym przy osłonie śmietnikowej) 12.09.2014
ul. Dworcowa 19 (przy osłonie śmietnikowej) 27.06.2014, 29.08.2014
ul. Grabiszyńska 9 (po lewej stronie drogi wewnętrznej) 10.06.2014, 26.08.2014, 28.10.2014, 25.11.2014
ul. Grabiszyńska 27 (przy murowanym ogrodzeniu po prawej stronie drogi) 10.06.2014, 26.08.2014, 28.10.2014, 25.11.2014
ul. Grabiszyńska 43 (po prawej stronie wjazdu na posesję od ul. Kolejowej) 10.06.2014, 26.08.2014, 28.10.2014, 25.11.2014
ul. Grabiszyńska 44 / ul. Jęczmienna 4-8 (na wybetonowanym placu) 24.06.2014, 26.08.2014, 21.10.2014, 09.12.2014
ul. Grabiszyńska 56 (za budynkiem na parkingu przed frontową ścianą budynku ul.
Grabiszyńska 54)
24.06.2014, 26.08.2014, 21.10.2014, 02.12.2014
ul. Jęczmienna 19 (za osłoną śmietnikową) 24.06.2014, 26.08.2014, 21.10.2014, 09.12.2014
ul. Kolejowa 22 (na trawniku u zbiegu z pl. Rozjezdnego) 24.06.2014, 26.08.2014, 21.10.2014, 02.12.2014
ul. Kolejowa 36 (na chodniku przy nieruchomości) 23.09.2014
ul. Kołłątaja 27-28 -29/30 (wnętrze podwórzowe) 15.07.2014, 02.09.2014, 12.11.2014
pl. Kościuszki 5 ( w podwórzu obok pojemników na odpady) 19.08.2014
ul. Kościuszki 32 (we wnętrzu podwórzowym przy pojemnikach na odpady) 30.05.2014
ul. Lelewela 1 (przy ścianie szczytowej garaży, blisko osłony śmietnikowej) 24.06.2014, 26.08.2014, 21.10.2014, 02.12.2014
ul. Lelewela 4a (chodnik między bramami 8 i 10) 18.07.2014
ul. Lelewela 6-6 of 19.09.2014, 21.11.2014
ul. Lelewela 10 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) 21.11.2014
ul. Łąkowa 2-6 / ul. Podwale 34-35 (przy osłonie) 15.07.2014, 02.09.2014, 12.11.2014
ul. Pawłowa 2 (przy osłonie śmietnikowej) 05.08.2014
ul. Piłsudskiego 6-10 (na parkingu przed wejściem do klatki nr 8) 16.09.2014
ul. Piłsudskiego 9-11 (parking przed bramą nr 9) 21.10.2014
ul. Piłsudskiego 54 (wnętrze podwórzowe, obok
pojemników na odpady)
26.08.2014
ul. Piłsudskiego 84 (wnętrze podwórzowe, obok trzepaka) 26.08.2014
ul. Piłsudskiego 106 (przy osłonie śmietnikowej) 27.06.2014, 29.08.2014, 24.10.2014
ul. Pochyła 19 (na parkingu przy osłonie śmietnikowej) 19.09.2014
ul. Pochyła 126 (pod bramą, miejsce zabezpieczone słupkami) 16.07.2014
ul. Podwale 51-56 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 02.09.2014, 12.11.2014
ul. Podwale 66 (przy osłonie śmietnikowej) 08.08.2014
ul. Prosta 8 (na terenie zielonym pomiędzy ul. Prostą a ul. Pawłowa) 10.06.2014, 26.08.2014, 28.10.2014, 25.11.2014
ul. Prosta 44 (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014, 26.08.2014, 21.10.2014, 09.12.2014
ul. Stawowa 7 (przy bramie od strony podwórka) 05.08.2014
ul. Szpitalna 6 (przed ścianą szczytową budynku) 10.06.2014, 26.08.2014, 28.10.2014, 25.11.2014
ul. Tęczowa 60 18.07.2014
ul. Tęczowa 78 (na parkingu przy osłonie śmietnikowej) 19.09.2014
ul. Wysoka 8/10 (na terenie bazy, za budynkiem stróżówki) 10.06.2014, 26.08.2014, 28.10.2014, 25.11.2014
ul. Zaporoska 8 (teren zielony za garażami) 24.06.2014, 26.08.2014, 21.10.2014, 02.12.2014
ul. Zdrowa 7 (w pobliżu osłony śmietnikowej) 10.06.2014, 26.08.2014, 28.10.2014, 25.11.2014
OSIEDLE STARE MIASTO
ul. Cieszyńskiego, ul. Nowy Świat (w podwórku) 27.05.2014
ul. Kraińskiego 2-12 (przy osłonie śmietnikowej) 30.05.2014, 10.06.2014, 25.07.2014,22.08.2014 ,26.09.2014, 28.11.2014
ul. Kraińskiego 3 (plac przy nieruchomości) 15.07.2014, 02.09.2014, 12.11.2014
ul. Łaciarska 39/ Nożownicza 42/44/46 (wnętrze podwórkowe) 22.08.2014
ul. Nowa 2A (we wnętrzu podwórzowym, na miejscu parkingowym) 20.06.2014, 12.09.2014
ul. Nowa 14 (przy osłonie smietnikowej) 18.07.2014, 26.09.2014, 03.10.2014, 19.12.2014
ul. Nowy Świat 34-40 19.12.2014
ul. Nożownicza 48 (na podwórku) 07.10.2014
ul. Piaskowa 1 ( na chodniku przy bramie) 19.08.2014
ul. P. Skargi 13-17 / ul. Teatralna 22-26 (od strony ul. Wierzbowej, przy trafostacji) 15.07.2014, 25.07.2014, 02.09.2014, 12.11.2014
ul. św. Barbary 4-6 (na podwórku) 16.06.2014, 12.08.2014, 16.09.2014, 14.10.2014,
16.12.2014
OSIEDLE SZCZEPIN
ul. Bolesławiecka 1-15a (przy osłonie śmietnikowej) 30.05.2014, 25.07.2014, 26.09.2014, 28.11.2014
ul. Bolesławiecka 2-4-6 (przy osłoenie śmietnikowej) 03.06.2014
ul. Bolesławiecka 8,10,12 (chodnik między bramami 10, a 8 ) 27.05.2014, 16.06.2014, 18.07.2014, 19.08.2014, 23.09.2014, 28.10.2014, 04.11.2014, 16.12.2014
ul. Bolesławiecka 14/16 (przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014
ul. Braniborska 5 (chodnik przed bramą Nab. 11) 27.05.2014, 19.08.2014, 28.10.2014, 09.12.2014
ul. Braniborska 7 (przy osłonie smietnikowej) 12.08.2014, 28.10.2014, 09.12.2014
ul. Braniborska 27 (przy osłonie smietnikowej) 27.05.2014, 19.08.2014, 28.10.2014, 22.12.2014
ul. Braniborska 37 (przy osłonie smietnikowej) 29.07.2014
ul. Braniborska 47 (przy osłonie śmietnikowej) 05.09.2014
ul. Czarnieckiego 5 (przy osłonie śmietnikowej) 22.08.2014, 05.12.2014
ul. Czarnieckiego 9 (przy szczycie budynku od strony garaży) 03.06.2014, 24.06.2014, 05.09.2014
ul. Czarnieckiego 11c (przy budynku) 08.08.2014
ul. Czarnieckiego 16 (przy osłonie śmietnikowej) 14.11.2014
ul. Czarnieckiego 27 (przy osłonie śmietnikowej) 20.05.2014, 15.07.2014, 19.09.2014, 16.12.2014
ul. Czarnieckiego 33-41 (przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014
ul. Czarnieckiego 52 (przy ulicy) 19.09.2014
ul. Czarnieckiego 58 (przy nieruchomości) 29.08.2014
ul. Długa 22-24 (przy przed budynkiem) 24.10.2014
ul. Długa 38-40 (przy drodze wewnętrznej) 22.07.2014
ul. Dobra 6-8 (przy osłonie śmietnikowej) 16.06.2014,08.08.2014, 19.08.2014, 28.10.2014, 09.12.2014
ul. Drzewna 7 (w podwórku) 23.05.2014
ul. Drzewna 19 / ul. Sokolnicza 42 (przy budynku) 22.07.2014
ul. Głogowska 1-7 (przy osłonie śmietnikowej) 19.09.2014
ul. Głogowska 9-11 (przy osłonie śmietnikowej) 22.07.2014, 22.08.2014
ul. Głogowska 14 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 14.10.2014, 22.12.2014
ul. Głogowska 19 (przy osłonie śmietnikowej) 22.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Głogowska 20 a (na terenie posesji) 12.09.2014
ul. Głogowska 28 (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014, 26.08.2014, 14.10.2014, 16.12.2014
ul. Głogowska 29 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 23.09.2014, 16.12.2014
ul. Głogowska 39 (przy osłonie śmietnikowej) 16.06.2014, 12.08.2014, 14.10.2013, 22.12.2014
ul. Głogowska 53 (przy osłonie śmietnikowej) 29.07.2014, 16.09.2014, 25.11.2014
ul. Góralska 38 (przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014
ul. Inowrocławska 1-3 (za budynkiem) 24.06.2014
ul. Inowrocławska 5-7 (za budynkiem) 22.08.2014
ul. Inowrocławska 23-25(przy osłonie śmietnikowej) 10.10.2014
ul. Kruszwicka 6-8 (przy osłonie śmietnikowej) 05.12.2014
ul. Kruszwicka 17 (przy osłonie śmietnikowej) 17.10.2014
ul. Kruszwicka 19 (przy osłonie śmietnikowej) 24.10.2014
ul. Kruszwicka 24 23.05.2014, 19.09.2014, 24.10.2014, 19.12.2014
ul. Kruszwicka 41 (przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014, 17.10.2014
ul. Kruszwicka 43-53 (przy osłonie śmietnikowej) 16.12.2014
ul. Legnicka 22-24 (przy osłonie śmietnikowej) 12.09.2014
ul. Legnicka 30 (za pawilonem handlowym, przy osłonie śmietnikowej) 29.07.2014
ul. Litomska 17-19 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014
ul. Litomska 22-24 (przy komorze zsypowej, między bramami wjazdowymi) 03.06.2014
ul. Lubińska 4 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 29.08.2014, 12.12.2014
ul. Lubińska 6-16 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 16.12.2014
ul. Lubińska 28-30 (przy osłonie śmietnikowej) 22.07.2014
ul. Lubińska 54 (przy osłonie śmietnikowej) 20.05.2014, 15.07.2014, 19.09.2014, 16.12.2014
ul. Łęczycka 15 (przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 22.07.2014, 26.09.2014, 18.11.2014
ul. Młodych Techników 2-4 (przed budynkiem) 18.11.2014
ul. Nabycińska 5-7 (podwórze przed wejściem do bramy) 27.05.2014, 16.06.2014, 18.07.2014, 19.08.2014, 23.09.2014, 28.10.2014, 04.11.2014, 09.12.2014
ul. Podwale 19 (przy osłonie smietnikowej) 22.07.2014, 29.12.2014
ul. Poznańska 1-3 (przy drodze wewnętrznej) 29.07.2014,
ul. Poznańska 19-25 (przy osłonie śmietnikowej) 19.09.2014
ul. Robotnicza 20 (na terenie posesji, obok pojemników) 08.08.2014
ul. Rybacka 2 (podwórze przed wejściem do bramy) 16.06.2014, 12.08.2014, 21.10.2014, 22.12.2014
ul. Rybacka 6-8 (przy osłonie śmietnikowej za budynkiem ul. Inowrocławska 27-29) 12.09.2014
ul. Rybacka 10 (przy osłonie śmietnikowej) 30.09.2014, 16.12.2014
ul. Rybacka 20 (przy osłonie śmietnikowej) 07.10.2014
ul. Rybacka 22 (przy osłonie śmietnikowej) 01.07.2014, 25.11.2014
ul. Generała Sikorskiego 11 (przed budynkiem) 10.10.2014
ul. Słubicka 5 (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 19.08.2014, 07.10.2014, 16.12.2014
ul. Słubicka 19 (przy osłonie śmietnikowej) 29.07.2014, 30.09.2014, 04.11.2014
ul. Słubicka 21 (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014, 26.08.2014, 14.10.2014, 02.12.2014
ul. Słubicka 30 (przy placu zabaw od strony podwórka) 13.05.2014, 29.07.2014, 30.09.2014, 18.11.2014
ul. Słubicka 36 (przy transformatorze) 03.06.2014, 19.08.2014, 07.10.2014, 22.12.2014
ul. Słubicka 49 (przy osłonie śmietnikowej) 24.10.2014
ul. Słubicka 50 ( od szczytu garaży przy bud. Słubicka 50) 29.07.2014, 30.09.2014, 04.11.2014
ul. Strzegomska 7 (przy osłonie śmietnikowej) 20.06.2014, 12.12.2014
ul. Szczepińska 2-4 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014, 29.08.2014
ul. Szczepińska 8 (przy osłonie śmietnikowej) 26.09.2014
ul. Szprotawska 1-7 (przy osłonie śmietnikowej) 08.07.2014
ul. Ścianawska 2-8 (przy osłonie śmietnikowej) 15.07.2014, 05.09.2014, 16.12.2014
ul. Ścinawska 16-18 (przy osłonie śmietnikowej od strony ul. Litomskiej) 03.06.2014, 12.12.2014
ul. Ścinawska 22-28 (przy osłonie śmietnikowej) 22.07.2014
ul. Ścinawska 30-34 (przy osłonie śmietnikowej) 14.11.2014
ul. Zachodnia 10 (przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014
ul. Zachodnia 20 (przy osłonie śmietnikowej) 24.06.2014
ul. Zachodnia 36 – 44 (za pawilonem handlowym, przy zielonej osłonie) 08.08.2014
ul. Zachodnia 50-52 (przy osłonie śmietnikowej) 12.09.2014, 18.11.2014
ul. Zielonogórska 2  (przy osłonie śmietnikowej) 27.05.2014, 19.08.2014, 25.11.2014
ul. Zielonogórska 9  (przy osłonie śmietnikowej) 10.06.2014, 26.08.2014, 07.10.2014, 09.12.2014
ul. Zielonogórska 14  (przy osłonie śmietnikowej) 22.07.2014, 16.09.2014, 18.11.2014
ul. Zielonogóska 19  (przy osłonie śmietnikowej) 03.06.2014, 19.08.2014, 28.10.2014, 02.12.2014
ul. Złotoryjska 3-5 22.08.2014
ul. Złotoryjska 7-9 05.08.2014, 08.08.2014
OSIEDLE ZACISZE-ZALESIE-SZCZYTNIKI
al. Kochanowskiego 7-9 (przed budynkie, wjazd od ulicy Różyckiego) 25.07.2014
ul. Mianowskiego – skrzyżowanie z al. Kochanowskiego 04.07.2014, 14.10.2014
ul. Mianowskiego – skrzyżowanie z ul. Śniadeckich 04.07.2014, 14.10.2014
ul. Moniuszki/Karłowicza – przy kiosku 04.07.2014, 14.10.2014
ul. Na Końcu – skrzyżowanie z ul. Czackiego 04.07.2014, 14.10.2014
ul. Paderewskiego – przy poj. Na odpady segregowane 04.07.2014, 14.10.2014
ul. Parkowa / Witelona 04.07.2014, 14.10.2014
ul. Parkowa 32 (z boku budynku, przy pojemnikach na odpady) 26.08.2014
ul. Parkowa 42 (przy osłonie śmietnikowej) 07.11.2014
ul. Szymanowskiego 6 (przed budynkiem) 07.11.2014
ul. Świętochowskiego 2 (w podwórku, za bramą wjazdową do garażu) 11.07.2014, 25.07.2014

Rajon A

Czestotliwość 1 x 2 tygodnie

Poniedziałek Wtorek Środa czwartek Piątek
Białoskórnicza Bernardyńska 5 Kazimierza Wielkiego Pl. Nowy Targ Rynek
Igielna Pl. Gen. Bema Józefa Ks. Skargi Piotra Krawiecka Rynek-Ratusz
Kiełbaśnicza sw. Marcina Wierzbowa Krowia Przejście Garncarskie
Rzeżnicza św. Jadwigi Nowa Biskupia Przejscie Żelażnicze
Kuźnicza Pl. Katedralny Oławska Łaciarska Sukiennice
Malarska Katedralna Ofiar Oświęcimskich Stwosza Wita Odrzańska do Kotlarskiej
Pl. Solny Hlonda Mennicza Jodłowa Św. Elżbiety
Odrzańska od Kotlarskiej Kominka Teatralna pl. Nankiera Leszczyńskiego
Nożownicza od Odrzańskiej do Szewskiej Mieszka I Widok Nożownicza (od Szewskiej do Nowego Targu) Igielna
Więzienna od Kotlarskiej do Grodzkiej św. Józefa Franciszkańska Szewska Wiezienna od Rynku do Kotlarskiej
Ruska Janickiego św. Doroty Kurzy Targ
Psie Budy Kraińskiego Świdnicka św. Magdaleny
Łazienna Purkyniego pl. Wolnosci Kaznodziejska
Kotlarska od Odrzańskiej do Szewskiej Piaskowa Zamkowa Kotlarska od Szewskiej do Nowego Targu
Szajnochy wyspa Piaskowa pl. Teatralny
Nowy Świat wyspa Słodowa
Cieszyńskiego
Wszystkich Świetych
św. Mikołaja

Rejon B

Czestotliwość 1 x 2 tygodnie

Poniedziałek Wtorek Środa czwartek Piątek
Kościuszki od pl. Muzealnego do Dworcowej Kosciuszki do Dworcowej Łąkowa Grabiszyńska od pl. Legionów do Wysokiej Włodkowica Pawła
Czysta Marsz. Piłsudskiego od pl. Orlat Lwowskich do Świdnickiej Pl. Kościuszki Tadeusza Wysoka Św. Antoniego
Podwale od Świdnickiej Pl. Orląt Lwowskich Pl. Legionów Tęczowa Krupnicza
Stawowa Bałuckiego Pl. Muzealny Pochyła Sikorskiego
Rejtana Podwale od Dworcowej do Oławskiej Podwale do Świdnickiej Zdrowa Rybia
Gwarna Sądowa Pawłowa Rybacka
Dworcowa Świebodzka Szpitalna Drzewna
Kołłątaja Muzealna Żytnia Sokolnicza
Komandorska Świdnicka (strona zach.) Jeczmienna Zelwerowicza
Świdnicka (str. Wsch.) Kolejowa
Pszenna
Sprawdź harmonogramy wywozu – pobierz aplikację: