Jak wnosić opłaty?

Docelowo każdy z właścicieli nieruchomości będzie miał indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację. Do momentu otrzymania indywidualnego konta bankowego opłatę przelewaj na konto podane poniżej (patrz: dane do przelewu).

Jeśli otrzymałeś indywidualny numer konta opłatę za wywóz śmieci wpłać na swój indywidualny numer konta.

Dane do przelewu

Dane do przelewu dla osób, które nie posiadają indywidualnego numeru konta:

  1. Nr konta bankowego: 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593.
  2. Odbiorca: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  3. Tytuł przelewu: adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja)

W tytule przelewu można także podać numer pesel/NIP właściciela nieruchomości, wskazany w deklaracji. Podanie obu numerów nie jest obowiązkowe.

Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Termin opłat

Termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w danym miesiącu upływa 15. dnia miesiąca następnego, np. termin wniesienia opłaty za sierpień 2013 mija 15 września 2013.