Informacje o ePUAP

Od 1 stycznia 2014 roku można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą platformy ePUAP.

Deklaracje te powinny zawierać jeden z podpisów:

1. bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu

lub

2. podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005  r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz.1114).

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga założenia bezpłatnego konta użytkownika. Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/

Aby złożyć deklarację, zaloguj się do systemu. Następnie znajdź formularz udostępniony przez Urząd Miejski Wrocławia na platformie ePUAP – instrukcja.pdf. Wypełnij formularz, bądź dołącz on-line dokument z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną.