Rozpoczynamy zbieranie bioodpadów we Wrocławiu

15.04.2020 r.

16 maja na nieruchomościach położonych w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia zacznie się selektywna zbiórka bioodpadów. 

Do tego dnia nieruchomości zostaną wyposażone w oznaczone kolorem brązowym: pojemniki na bioodpady (kuchenne m.in. resztki kuchenne pochodzenia roślinnego, fusy po kawie czy herbacie) oraz na skoszoną trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty) oraz uzupełniająco w worki na bioodpady z terenów zielonych (w przypadku znacznej ilości skoszonej trawy, liści, rozdrobnione gałęzie, kwiatów).

Aby zapewnić komfort użytkowania, pojemniki na bioodpady mają podwójne dno i są wentylowe. Dzięki temu wrzucone do nich odpady będą schnąć, a nie gnić i wydzielać przykre zapachy.

Bioodpady odbierane będą co najmniej raz w tygodniu.

Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości otrzymają materiały informujące o zasadach  zbierania bioodpadów oraz harmonogram ich odbioru.

W razie potrzeby otrzymania ulotek informacyjnych lub plakatów, zapraszamy zainteresowane jednostki (spółdzielnie, zarządców, przedsiębiorców lub rady osiedli) do kontaktu na adres: ekosystem@ekosystem.wroc.pl. W treści maila prosimy o podanie zamawianej ilości materiałów promocyjnych oraz o wpisanie numeru telefonu do osoby, z którą w tym temacie możemy się kontaktować.

Zmiana wykonawcy oznacza również wymianę wszystkich pojemników na nowe

W połowie maja konsorcjum firm: Chemeko – System i ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji, zastąpi WPO ALBA S.A., dotychczas odbierającą odpady komunalne z terenu Starego Miasta i Śródmieścia.


Chemeko – System i ENERIS rozpoczęły już 
sukcesywnie podstawiane nowych pojemników na wszystkie frakcje, w tym na bioodpady. Będzie ich około 28 500 szt.  

Dotychczas użytkowane pojemniki WPO ALBA S.A zostaną zabrane po zakończeniu świadczenia przez nią.  Wcześniej, w  ich miejsce staną nowe, które będą zaplombowane do czasu rozpoczęcia odbioru przez nowego wykonawcę.

 

Stare Miasto i Śródmieście to pierwsze obszary, na których obowiązywać będzie selektywna zbiórka bioodpadów

W nowe pojemniki na odpady komunalne, w tym w pojemniki na bioodpady, wyposażone zostaną nieruchomości znajdujące się w obrębie następujących osiedli: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Szczepin, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice.

Usługa obejmie wszystkie nieruchomości, położone wzdłuż ulic, które określone zostały w załączniku nr 1 do uchwały nr XX/110/91  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie podziału Wrocławia na osiedla, w brzmieniu określonym przez uchwałę  nr XX/419/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.01.2016 r. zmieniającą  uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla (Dz.Urz. Woj. Dol. Poz. 465).

Przewidywany termin wprowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów w pozostałych częściach miasta to:

  • Psie Pole – druga poł. lipca br.
  • Krzyki – druga poł. września br.
  • Fabryczna – pierwsza poł. października br.