Informacja o zawieszeniu zbierania odpadów wielkogabarytowych

30.03.2020 r.

Czas epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz związane z nią środki bezpieczeństwa, m.in. skutkujące zmniejszeniem liczby osób odbierających oraz zagospodarowujących odpady komunalne, wymagają wprowadzenia tymczasowych zmian.

Do odwołania zawieszamy zbieranie odpadów wielkogabarytowych, zarówno w systemie objazdowym jak i w systemie kontenerowym.

Obecnie nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez prawidłowy, niezakłócony odbiór odpadów komunalnych, tzw. bytowych, zbieranych bezpośrednio przy nieruchomościach (w pojemnikach lub workach).

Wprowadzony stan epidemii oraz związane z nim obostrzenia również są podstawą by ograniczyć te działania, które mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Robienie remontów czy wymiany mebli wiążą się z koniecznością przemieszczania się, spotykania z ludźmi, a więc i ryzykiem zarażenia koronawirusem.

Przepraszamy za niedogodności. Apelujemy jednocześnie o wstrzymanie się z generowaniem tych odpadów, których odbiór w obecnej sytuacji nie jest priorytetowy. Przypominamy też, że wyrzucanie odpadów pod osłony śmietnikowe lub w inny niedozwolony sposób jest zabronione i również wiązać się może z narażeniem innych osób na niepotrzebne ryzyko zakażenia.