Wykonywanie usług komunalnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego

19.03.2020 r.
W  czasie zagrożenia epidemiologicznego, ważne jest by zapewnić prawidłowe wykonywanie usług komunalnych.
W związku z tym, firmy odbierające odpady komunalne otrzymały od nas zgodę, aby  część odbiorów śmieci odbywała się również w porze nocnej.
Przepraszamy za ewentualne uciążliwości z tym związane.