Pogromcy jednorazowego plastiku – warsztaty dla nauczycieli w EkoCentrum Wrocław

19.02.2020 r.

EkoCentrum Wrocław zaprasa nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty kształtowania odpowiednich postaw wobec środowiska. W czasie 3. godzin prelegenci dokonają prezentacji projektu, przekażą wiedzę nt. tworzyw sztucznych. Nauczyciele otrzymają na zajęciach komplet materiałów merytorycznych, wiedzę potrzebną do przeprowadzenia samodzielnych zajęć oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zdobyta wiedza może zostać przekazania uczniom na zajęciach z przyrody lub w czasie zajęć wychowawczych.

„Pogromcy Jednorazowego Plastiku” to pilotażowy program Ambasady USA, American Corner we Wrocławiu oraz Fundacji Nasza Ziemia oraz Fundacji EkoRozwoju.

W czasie warsztatów zostaną poruszone tak ważne kwestie, jak:

• zbudowanie jak najwyższej świadomości o skutkach używania tworzyw sztucznych

• zaangażowanie jak najszerszej społeczności w unikanie używania jednorazowego plastiku i ograniczanie tworzenia odpadów z tworzyw sztucznych

• przeszkolenie nauczycieli w wiedzę o tworzywach sztucznych (rodzaje tworzyw, ich zastosowania, ew. szkodliwość i oddziaływanie na zdrowie i życie, skutki ich stosowania, ich wpływ na środowisko, sposoby postępowania z odpadami z tworzy sztucznych itp.) oraz wyposażenie nauczycieli w pakiet edukacyjny, dzięki któremu będą mogli ze swoimi uczniami przeprowadzić eko-lekcję, przeprowadzić prostą lokalną kampanię przeciw jednorazowym plastikom oraz zaangażować swoich uczniów w podjęcie Wyzwania Pogromcy Jednorazowego Plastiku.

Warsztat odbędzie się 24 lutego między godziną 12:00 a 15:00 w siedzibie EkoCentrum Wrocław przy ul. św. Wincentego 25A.

Zgłoszenia przyjmowane mailowo na adres: szkolenia@fer.org.pl