„NOWOCZESNA EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I PONOWNE PRZETWORZENIE CZYLI RECYKLING” – Podsumowanie projektu

21.10.2019 r.

Projekt realizowany przez Spółkę Ekosystem od dnia 01.10.2018r. do dnia 1.10.2019 r. przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Łącznie w projekcie uczestniczyło 100 wrocławskich placówek oświatowych (zarówno publicznych jak i prywatnych) oraz 9 349 dzieci w wieku od 4 do 10 lat wraz z ich opiekunami (nauczyciele oraz rodzice).

W warsztatach  na terenie PSZOK wzięło udział 1292 uczestników.

W ramach projektu przeprowadzona została zbiórka elektrośmieci.

W akcji uczestniczyły 22 placówki oświatowe. Łącznie przekazano 2 530 kg elektrośmieci.

„Warsztaty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”