Za przywiezione odpady komunalne odbierz kompost!

15.10.2019 r.

 

Wszystkim mieszkańcom Wrocławia oferujemy „czarne złoto” ogrodników, czyli kompost.

Ten pełen mikroelementów nawóz sprawi, że:

 •  rośliny doniczkowe, ogrodowe i balkonowe
 •  drzewa i krzewy oraz trawy
 •  a nawet przydomowe plantacje warzywne będą zdrowe i odporne na choroby oraz coraz trudniejsze warunki atmosferyczne.

Regularne stosowanie kompostu pozwala wzbogacić glebę w próchnicę, dzięki czemu zwiększa się żyzność i żywotność gleby. Długo nienawożona kompostem ziemia wyjaławia się, w efekcie wydając z roku na rok coraz gorsze plony. Kompost zwiększa pojemność wodną i powietrzną gleby. Sprawia, że staje się ona przewiewna i pulchna.

Kompost, o którym mowa, powstaje z odpadów zielonych pochodzących z całego Wrocławia. Produkowany jest na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu i posiada też stosowny certyfikat.

Co trzeba zrobić, aby dostać kompost? To zależy od tego ile kompostu potrzebujemy:

 1.  niewielka ilość kompostu (maksymalnie do 100 kg) – właściwie to jest to opcja „zero formalności”. Jedynym warunkiem otrzymania kompostu jest przywiezienie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 lub przy ul. Janowskiej 51, odpadów komunalnych, jakie zbierane są w PSZOK. W zamian za nie można otrzymać kompost. Ile i jakie odpady trzeba przywieźć, aby dostać kompost?Warunki otrzymania kompostuWażne: Osoba odbierająca kompost musi zapewnić sobie środek transportu oraz załadunek. Konieczne jest również zaopatrzenie się we własny worek/pojemnik, do którego będzie można zapakować kompost. Pracownicy PSZOK nie pomagają w ładunku, wskazują tylko miejsce składowania kompostu.
 2. 100 kg i więcej – w tym przypadku odbędzie się transakcja kupna – sprzedaży. Zakup kompostu może odbywać się w dwóch wariantach cenowych, w zależności od tego po czyjej stronie będzie leżał załadunek, czy po stronie Sprzedającego czy po stronie Kupującego. W zależności od wybranego wariantu, cena wynosi:
  - z załadunkiem kompostu po stronie Sprzedającego: 20 zł netto za 1 tonę kompostu,
  - z załadunkiem kompostu po stronie Kupującego: 10 zł netto za 1 tonę kompostu.W przypadku chęci zakupu kompostu konieczny jest kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: ekosystem@ekosystem.wroc.pl.Kupujący musi zapewnić sobie środek transportu. W sytuacji gdy załadunek będzie po stronie Sprzedającego, środek transportu musi umożliwiać załadowanie kompostu „ od góry”, przy użyciu ładowarki.

  Kiedy i gdzie można przyjechać po kompost?

  W zamian za przywiezione śmieci kompost można odebrać z:

  - PSZOK przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 –w godzinach pracy PSZOK, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, w soboty w godzinach 8.00 – 16.00.

  - PSZOK przy ul. Janowskiej 51 – w godzinach pracy PSZOK, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –  15.00.

  Gdy odbiór kompostu następuje na podstawie transakcji kupna – sprzedaży - kompost można odebrać tylko z Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51, czynnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07.00 do 15.00

  Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych >

Sprawdź na mapie, gdzie znajdują się PSZOK-i >>